Skip to content
- Nye HMS-regler er bra for helsa, lommeboka og omdømmet

Press release -

- Nye HMS-regler er bra for helsa, lommeboka og omdømmet

I arbeidslivet er det ingenting viktigere enn helse, miljø, og sikkerhet (HMS). Det er ikke bare en forpliktelse, men en grunnleggende verdi som bør ligge til grunn for enhver virksomhet.

Fra og med 1. januar i år har en rekke endringer i arbeidsmiljøregelverket trått i kraft. Endringene, som er vedtatt av Stortinget og skal følges opp av Arbeidstilsynet, har direkte konsekvenser for hverdagen i bygg-, anlegg- og industribransjen.

Nytt av året er strengere språkkravene på bygge- og anleggsplasser.

Byggherreforskriften fastslår nå at all skriftlig dokumentasjon knyttet til jobben som gjøres må være formulert på en måte som alle arbeidstakere skjønner. Minst èn person på hvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk, samt et språk som alle andre i laget behersker.

Det er ikke til å stikke under en stol at bygge- og anleggssektoren ofte inneholder et mangfold av arbeidstakere med ulike språkbakgrunner. De nye kravene vil derfor ikke bare forbedre den daglige kommunikasjonen på arbeidsplassen, men også øke sikkerheten ved å redusere risikoen for misforståelser som kan føre til farlige situasjoner.

En annen viktig endring i de nye reglene dreier seg om utvidelse av kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Tidligere lå terskelen for å ha et verneombud på 10 ansatte, men den er nå senket til 5.

Dette er et klart signal om at alle ansatte, uavhengig av bedriftens størrelse, har rett til en trygg arbeidsplass.

For større virksomheter med over 30 ansatte har det tidligere vært krav om å etablere et arbeidsmiljøutvalg. Fra 2024 utvides dette kravet til å omfatte virksomheter med over 10 ansatte. Vel og merke hvis én av partene i virksomheten krever det.

Skydda Norge har gjennom de siste 95 årene jobbet med HMS innenfor bygg, anlegg og industri. Innskjerping av regler fra offentlige myndigheter er nok ikke det som gjennom årene har høstet mest applaus, men resultatet er det ikke mulig å krangle på.

Lover, teknologi og kunnskap har sammen sørget for at vi i dag har historisk trygge arbeidsplasser. Samtidig er vi langt fra perfekte. Fortsatt har vi alt for mange alvorlig ulykker og dødsfall på jobben.

Med det i mente er det derfor vår klare oppfatning at de nye reglene er et ytterligere skritt i riktig retning for å oppnå det vi alle ønsker: å dra hjem fra jobben like uskadet som da vi kom.

Vi oppfordrer derfor alle bedrifter, uavhengig av størrelse, til å ønske endringene i arbeidsmiljøregelverket velkommen, og samtidig investere i nødvendige ressursene for å oppfylle de nye kravene.

Til sjuende og slutt er nemlig god HMS er nemlig lønnsomt for helse, omdømme og lommebok.

Vegard Aune, CEO i Skydda Norge

Topics


Skydda Group has been dedicated to creating safer environments for four decades. With an unwavering commitment to excellence, we offer a curated selection of high-quality personal protective equipment from eminent brands. Our comprehensive solutions, coupled with expert knowledge and services, empower businesses to foster a culture of safety and well-being.

Contacts

Vegard Aune

Vegard Aune

Press contact Daglig leder
Pål Tømmerhol

Pål Tømmerhol

Press contact Press Officer +47 90997158

Enhancing Workplace Safety for 40 Years and Counting

For over 40 years, Skydda Group has been dedicated to making workplaces safer. And in today's world, that commitment is more important than ever. We're proud to offer a selection of top-notch protective equipment along with our expertise and services, to prioritize creating safer workplaces.

Skydda Norge

Vistaforsvägen 3
523 37 Ulricehamn
Sverige

Visit our other newsrooms