Bilde -

[FY19Graphic]_In-Situation_98_Z9G_ZG9_Black_Black_front-floorstand-Large

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Last ned

Pressekontakt

Line Holm Hansen

Pressekontakt PR Manager Nordic +45 28 43 84 88

Relatert innhold