Gå videre til innhold
swpa finalist and shortlisted 2020

Bilde -

swpa finalist and shortlisted 2020

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 932 x 739, 161 KB
Last ned

Pressekontakt

Line Holm Hansen

Pressekontakt PR Manager Nordic +45 28 43 84 88