Skip to main content

Gode resultater og store endringer i SpareBank 1 Østlandet

Nyhet   •   aug 08, 2017 12:15 CEST

Konsernsjef Richard Heiberg er godt fornøyd med resultatet i første halvår for det nyfusjonerte selskapet.

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat første halvår ble 548 millioner kroner etter skatt. Egenkapitalavkastningen ble 9,2 prosent. - Dette er et godt resultat for det nyfusjonerte selskapet, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Den 1. april ble det tidligere datterselskapet Bank 1 Oslo Akershus AS (B1OA) innfusjonert i Sparebanken Hedmark. Konsernet endret samtidig navn til SpareBank 1 Østlandet. I regnskapet for første halvår er tidligere B1OA inklusive eiendomsmeglervirksomheten fullt ut konsolidert inn, og halvårsresultatet er derfor ikke direkte sammenlignbart med fjorårets halvårsresultat.

Konsernets resultat presenteres også dagen etter, den 9. august klokken 16.00 på Grand Hotel i Oslo. Du kan se direktesendingen av presentasjonen her. 

Økt lønnsomhet og sterk utlånsvekst

Det gode halvårsresultatet har bakgrunn i lønnsom vekst, noe som blant annet skyldes vekst i utlån, økte utlånsmarginer og økte provisjonsinntekter. Samtidig er bidragene fra finansielle investeringer sterkere enn samme periode i fjor.

Utlånsveksten siste tolv måneder ble 8 prosent. Lån til personkunder økte med over 7 prosent, mens utlån til bedriftskunder økte med hele 10 prosent. Innskuddsveksten ble 6,4 prosent og fordeler seg med vel 7 prosent i personmarkedet og 5 prosent i bedriftsmarkedet.

Lave tap

Konsernet har lave tap og fikk første halvår en netto inngang på tap på 21 millioner kroner, grunnet reduksjon i gruppevise nedskrivninger. Bedriftsmarkedsporteføljen er ikke eksponert mot olje- og gassnæringen og har lav risiko.

Banken har fortsatt også svært lave tap i boliglånsporteføljen. I boliglånsporteføljen er gjennomsnittlig låneutmåling i forhold til markedsverdien under 60 prosent.

-Konsernet har betydelig virksomhet i boliglånsmarkedet i hovedstadsregionen. Korreksjonen vi nå ser i boligprisene etter flere års kraftige vekst i Oslo, er fornuftig, sier Heiberg.

Fusjonen med B1OA følger oppsatt plan

Bankens nye organisering og ledelse i den fusjonerte banken ble etablert fra 1. april. SpareBank 1 Østlandet er også godt i gang med omprofilering av kontorbygg og andre flater. Parallelt med dette pågår forberedelser til teknisk fusjon i midten av oktober, med sammenslåing av bankenes kundesystemer, nett- og mobile tjenester. Målet på minst 75 millioner kroner i kostnadssynergier med virkning fra 2018, er på god vei til realisering.

Etterspurt egenkapitalbevis

SpareBank 1 Østlandets egenkapitalbevis ble notert på Oslo Børs den 13. juni. Interessen blant ulike investorer var stor, blant annet i eget markedsområde og egne ansatte. 

–Vi setter pris på at så mange profesjonelle investorer, kunder, privatpersoner og medarbeidere valgte å bli medeiere i banken. Dette vitner om at både kunder og andre investorer har tro på banken, sier Heiberg. 

Gode framtidsutsikter

SpareBank 1 Østlandets hjemmemarked er fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus, som generelt er mindre konjunkturutsatt enn andre landsdeler.

-Vi er ikke bekymret for økt sårbarhet som følge av boligprisnedgangen i Oslo-markedet. Bankens forsiktige utlånspraksis til boligformål gir svært lave andeler problemlån og banken opererer godt innenfor rammen av den nye boliglånsforskriften.

-Med bakgrunn i en fusjonert bank med høy kapitaldekning, god likviditet og en slagkraftig organisasjon står banken godt rustet til å ta en sterkere posisjon i bankens nedslagsområde, sier Heiberg.

Finansielle nøkkeltall første halvår 2017

  • Resultat etter skatt, 548 millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning, 9,2 prosent.
  • Resultat per egenkapitalbevis, 3,43.
  • Forretningskapital, 145 milliarder kroner.
  • Kapitaldekning, 19,9 prosent.
  • Ren kjernekapitaldekning, 16,7 prosent.

Sammenligningstall fra fjoråret er ikke tatt med grunnet ulike eierandeler i B1OA i tilsvarende periode i fjor. Proforma regnskap finnes i noteverket i vedlagte halvårsrapport.. Flere detaljer om tidligere og nåværende resultater finner du på bankens hjemmeside.