Skip to main content

​Øker forsikringsutbetaling til hardt rammede bønder

Nyhet   •   aug 27, 2018 10:13 CEST

Ingen får utbetalt lavere skadebeløp enn før, men de hardest rammede forsikringstakerne kommer bedre ut enn før. ILLUSTRASJONSFOTO

Bønder som er hardest rammet av sommerens tørke, får utbetalt mer enn deres opprinnelige vilkår i SpareBank 1 Forsikring skulle tilsi.

SpareBank 1 Forsikring har besluttet å utvide vilkårene for skadeutbetaling til bønder som er forsikret mot klimabetingete skader i planteproduksjon.

Utvidet vilkårene

- Det er viktig å påpeke at vilkårene ikke er endret, kun utvidet. I praksis betyr det at ingen kommer dårligere ut, men noen kommer vesentlig bedre ut, forklarer Håvard Bjørgen, landbruksansvarlig i SpareBank 1 Østlandet.

- Ingen får altså utbetalt lavere skadebeløp enn før, men det er lagt til en beregningsmodell som gjør at de hardest rammede forsikringstakerne kommer bedre ut enn før.

Tap på over millionen

Skadeutbetalingen beregnes ut fra hva bonden får dekket gjennom statens erstatningsordning for klimabetingete skader.

- Gjennom den statlige ordningen må den enkelte bonde dekke 30 prosent av tapet i forhold til normalavling. Etter den nye utvidelsen av våre vilkår, vil de hardest rammede bøndene med tap på mer enn ca. én million kroner, komme bedre ut med de nye erstatningsreglene, forklarer Håvard Bjørgen (bildet).

Dess større tap, dess større økning

Eksempelvis vil en bonde som får beregnet et tap på to millioner kroner selv måtte dekke sin egenandel til staten på 600.000 kroner og oppover, beregnet ut fra at teoretisk erstatningsbeløp fra staten blir på 1,4 millioner kroner, avgrenset til 750.000 kroner per vekstgruppe.

- Hadde denne bonden vært forsikret hos oss, ville han fått dekket 300.000 kroner minus egenandel gjennom de utvidede vilkårene. Dette er 15 prosent av totalbeløpet, og omtrent dobbelte så mye som han ville fått utbetalt tidligere. Dess større tap bonden har hatt, dess mer øker utbetalt skadebeløp med de utvidede vilkårene.

Få med forsikring

- I følge NRK/Gjensidige er tre av fire bønder ikke forsikret mot avlingssvikt. Hvordan opplever du situasjonen på Østlandet?

- Også mitt inntrykk er at kun et fåtall bønder på Østlandet har denne typen forsikring. Det kommer nok av at forholdene for planteproduksjon historisk sett har vært relativt stabile. Det er også slik at dette er en forsikring som kun gjelder for de som selger planteprodukter.

- Tenk framover

Men med klimaendringer og økte svingninger i værforholdene, kan det være lurt av bøndene å tenke framover.

- Senest 16. august ble det lagt fram en rapport fra klimaforskere som varsler økt sannsynlighet for ekstreme temperaturer de neste fire årene. Ingen vet med sikkerhet om årets sommer var et unntaksår. De siste årene viser at klimaet har blitt tøffere i alle retninger. Dette er noe den enkelte bonde må ha i bakhodet når han skal planlegge for framtida, fastslår landbruksansvarlig Håvard Bjørgen i SpareBank 1 Østlandet.