Skip to main content

Over 3000 deltok i vårens plastdugnad

Nyhet   •   jun 13, 2018 13:20 CEST

FANT MYE RART VED MJØSA: Elever fra Rollsløkken skole i Hamar fant alt fra isopor og solbriller til plastbiter og mopeddekk.

Plastrydding i naturen engasjerer! Dugnadsdeltakere fra 80 skoleklasser og flere titalls lag og foreninger deltok i SpareBank 1 Østlandets plastdugnad under strandryddeuka i mai. Til høsten blir det en ny og mer omfattende dugnad.

6. april vedtok styret i Sparebankstiftelsen Hedmark å bevilge én million kroner til plastdugnad i Hedmark i 2018. Like etter gikk konsernledelsen i SpareBank 1 Østlandet inn for å bidra med penger til ryddedugnader i bankens øvrige markedsområde.

- Godt fornøyde!

Allerede 30. april - 6. mai ble strandryddeuka gjennomført i Mjøs-området, i samarbeid med blant andre Hold Norge RentVassdragsforbundet for MjøsaNaturvernforbundet og lokale renovasjonsselskaper.

- Når vi tar den korte planleggingsperioden i betraktning, er vi veldig godt fornøyde med både gjennomføringen og resultatet av aksjonen, sier prosjektkoordinator Ingvild Bjørklund Wangen (bildet) i SpareBank 1 Østlandet.


Vårens plastdugnad i tall

En oppsummering av bankens plastaksjon viser at:

  • Nær 3.000 dugnadsdeltakere registrerte seg under SpareBank 1 Østlandets aksjon i Ryddeportalen.I tillegg mobiliserte vår samarbeidspartner Naturvernforbundet i Lillehammer flere hundre dugnadsplukkere som ikke var registrert i portalen.
  • Om lag 10 tonn avfall ble registrert hos renovasjonsselskapene GLØR og Sirkula. (Tallet omfatter alt avfall som ble plukket på dugnad i løpet av strandryddeuka og inkluderer også ryddeaksjoner utenom bankens plastdugnad.)
  • Over 1.000 sekker med avfall ble registrert i bankens egne systemer.
  • Over 80 klasser fra 25 skoler registrerte seg og mottok støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark/SpareBank 1 Østlandet.
  • 40 lag og foreninger meldte seg på.
  • Vel 67 kilometer strandlinje langs Mjøsa ble ryddet (tall fra Ryddeportalen).

260.000 kroner til deltakerne

80 skoleklasser og over 1.000 registrerte sekker gir en samlet utbetaling til de ulike deltakerne i hele Mjøs-området på til sammen ca. 260.000 kroner. Om lag 145.000 er utbetalt til skoleklasser, mens ulike lag og foreninger har mottatt til sammen 115.000 kroner.

- Herlig engasjement!

- Naturvernforbundet viste et herlig engasjement og var en viktig drivkraft bak det gode resultatet i Lillehammer. 
I Hamarregionen var Hamar naturskole en viktig pådriver og samarbeidspartner gjennom sin tradisjonsrike aksjon «Mjøsrensken,» sier Wangen. Hun forteller at banken har fått mange positive tilbakemeldinger på vårens aksjon:

«Takker for et bra tiltak (…) Med tanke på hvor mye søppel som fortsatt ligger igjen langs strendene i Mjøsa så er det behov for flere slike aksjoner. Vi følger med fremover på om det blir flere aksjoner, for dette er viktig.» Idrettsklubb

«Nå er vi tilbake på skolen etter en god ryddedugnad! Jammen fant vi mye! Mye mer enn vi hadde trodd på et område så mange ferdes og kanskje også rydder (eller ikke..).» Skoleklasse

Til høsten planlegger banken en ny plastaksjon i en større del av bankens virkeområde på Østlandet.
Mer informasjon om dette kommer på bankens nettsider