Skip to main content

Solid 2016-resultat for Sparebanken Hedmark

Nyhet   •   feb 03, 2017 10:32 CET

GODT FORNØYD: Administrerende direktør Richard Heiberg i Sparebanken Hedmark sier det gode resultatet er knyttet til forbedringer på en rekke områder.

Sparebanken Hedmarks konsernresultat[1] for 2016 ble 1 100 millioner kroner etter skatt, en økning på 170 millioner kroner fra året før. Banken tok over Bank 1 Oslo Akershus AS (B1OA) ved halvårsskiftet og det nye konsernet leverer et proforma[2] årsresultat på 1 204 millioner kroner etter skatt.

-Vi er meget godt fornøyd med fjorårets konsernresultat på 1,1 milliard kroner og en egenkapitalavkastning på 10,5 (11,4) prosent, sier administrerende direktør i Sparebanken Hedmark, Richard Heiberg. - Det gode resultatet er knyttet til forbedringer på en rekke områder, blant annet god underliggende bankdrift, gode resultater i hel- og deleide selskaper og en solid vekst i provisjonsinntektene.

Konsernet har de siste tolv månedene hatt god kundevekst. Morbanken har også hatt en god utvikling i utlån og innskudd. Utlånsveksten ble 9,2[3] prosent for Sparebanken Hedmark og 10,1 prosent i B1OA. Innskuddsveksten ble 8,2 prosent i Sparebanken Hedmark og 14,1 i B1OA. Tapene er fortsatt svært lave og ble 75 millioner kroner for det nye konsernet. Sparebanken Hedmark er en bunnsolid bank med 12 milliarder i egenkapital og en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent. Bankens rating fra Moody’s er i løpet av 2016 oppgradert til A1.

Fusjonerer med B1OA i april

Bank 1 er nå en datterbank i Sparebanken Hedmark-konsernet inntil juridisk fusjon, planlagt gjennomført i begynnelsen av april[4]. Bankene slår sammen sine IT-løsninger i løpet av høsten 2017. Sterkere sammen er mottoet for fusjonen og målet er å bli en slagkraftig utfordrer på Østlandet. Til sammen leverte de to bankene i 2016 et gledelig proformaresultat etter skatt på over 1,2 milliarder kroner. Målet er å hente ut synergieffekter på minst 75 millioner kroner.

Boligprisutviklingen

Sparebanken Hedmarks hjemmemarked i Innlandsregionen har mindre konjunktursvingninger enn andre landsdeler. Konsernet har gjennom fusjonen fått betydelig økte utlån til boliger i hovedstadsregionen, der prisøkningen det siste året har vært høy. Konsernet har i sin utlånspraksis tatt høyde for en eventuell korreksjon i boligmarkedet i hele sitt virkeområde, noe som blant annet er reflektert i at konsernet opererer godt innenfor rammene i den nye boliglånsforskriften.

Kundeutbytte og kommende børsnotering

Som den første banken i Norge lanserte Sparebanken Hedmark kundeutbytte fra 2017. Dette gjør det mulig for kundene å sikre seg en ekstragevinst via deres innskudds- og lånesaldo i banken.

Banken planlegger også børsnotering i løpet av 2017, dersom markedsforholdene er tilfredsstillende. Slik kan kundene bli medeiere i banken og på den måten ta del i verdiskapingen ved å kjøpe egenkapitalbevis i banken.

- Vi har et spennende år foran oss og ser fram til å komme i mål med både fusjonen og etter hvert også børsnotering, sier Heiberg.

Fotnoter

[1]Resultatet fra B1OA ble i første halvår innregnet i konsernets regnskap med en eierandel på 40,5 prosent. Fra og med andre halvår er resultatet fra B1OA fullt ut konsolidert i konsernregnskapet. Konsolideringen av regnskapet til B1OA gjør at konsernregnskapet til Sparebanken Hedmark for andre halvår 2016 ikke er direkte sammenlignbart med fjorårstallene.

[2] Proforma konsernresultatet vises slik det ville vært ved 100 prosent eierskap i Bank 1 Oslo Akershus AS fra 1. januar 2016.

[3] Inklusive overføringer til kredittforetak.

[4] Forutsatt at myndighetene godkjenner bankens gjennomføringsplan.


NØKKELTALL FOR DET NYE KONSERNET
(proformatall)

  • Resultat etter skatt, 1 204 millioner kroner.
  • Egenkapital 12 milliarder kroner
  • Egenkapitalavkastning etter skatt, 10,5 prosent.
  • Forretningskapital, 138 milliarder kroner (inkl. overføringer til kredittforetakene).
  • Ren kjernekapitaldekning, 16,9 prosent.

Vedlagte filer

Word-dokument