Gå videre til innhold
SpareBank 1 Østlandet får toppkarakteren 'A' på klimarapportering

Nyhet -

SpareBank 1 Østlandet får toppkarakteren 'A' på klimarapportering

Banken har fått plass på den prestisjetunge «A-lista» til den internasjonale non-profit klimaorganisasjonen CDP. - Dette er en stor anerkjennelse og inspirasjon til videre arbeid, sier konsernsjef Richard Heiberg.

I CDP-rangeringen blir banken vurdert på sine tiltak for å redusere utslipp, minske klimarisiko og utvikle lavkarbonøkonomien, basert på dataene som banken har rapportert gjennom CDPs spørreskjema for klimaendringer i 2020.

Banken er et av 270 selskaper globalt og ni norske virksomheter som får karakteren A i 2020. Den fullstendige oversikten over hvilke bedrifter som har fått plass på årets CDP A-liste er tilgjengelig her, sammen med andre offentlig tilgjengelige bedriftsresultater.

Globalt ble over 5 800 bedrifter vurdert. Gjennom betydelige og påviselige klimatiltak leder banken an på områdene bedrifters miljøambisjon, tiltak og åpenhet.

CDPs årlige miljøredegjørelse og rangeringsprosess er allment anerkjent som "gullstandarden" for bedrifters åpenhet knyttet til miljø. I 2020 ba over 515 investorer med eiendeler på over 106 billioner amerikanske dollar og mer enn 150 store kjøpere med anskaffelser verdt 4 billioner dollar bedrifter om å rapportere inn data om miljøpåvirkning, risikoer og muligheter gjennom CDP-plattformen. Over 9 600 svarte – det høyeste antallet noensinne.

CDP benytter en detaljert og uavhengig metodikk til å vurdere bedriftene og gir karakteren A til D basert på helheten av rapporten, bevissthet og styring av miljørisiko, samt demonstrasjon av beste praksis knyttet til miljøledelse, som for eksempel å sette opp ambisiøse og meningsfulle mål. Er et selskap bedt om å rapportere fra en investor, men unnlater å oppgi eller bare oppgir utilstrekkelig informasjon, får selskapet karakteren F. 

Konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet sier det er en stor anerkjennelse å gå rett inn på CDPs A-liste.


- I 2020 har banken rapportert på sitt klimaarbeid til CDP for første gang, og for oss er det en stor anerkjennelse å gå rett inn på A-lista. Vårt arbeid med miljø og klima er sentralt i en større satsing på bærekraft. Påvirkning på klima kommer høyt i vår påvirkningsanalyse, og vi er en av to norske banker som er med i FNs ambisiøse klimaforpliktelser for banker (UNEP FI, Collective Commitment on Climate Action). Så vi mener alvor med vårt klimaarbeid, og dette er en stor inspirasjon i det videre arbeidet, sier konsernsjef Richard Heiberg.

SpareBank 1 Østlandet har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2008 og har de siste årene trappet opp klimasatsingen og tatt tydelige skritt mot å tilpasse virksomheten til de internasjonale klimamålene. Banken har satt seg vitenskapsbaserte klimamål og skjerpet sine klima- og miljøkrav til kundene.

-Vi vil gjerne få gratulere alle bedriftene på årets A-liste. Å ta ledelsen innen miljøåpenhet- og tiltak er et av de viktigste skrittene bedrifter kan ta, og er enda mer imponerende i dette utfordrende året som er preget av COVID-19. Omfanget av risikoen som bedriftene verden over er utsatt for på grunn av klimaendringer, avskoging og manglende vannsikkerhet er enorm, og vi vet at handlingsmulighetene i stor grad veier opp for risikoene ved passivitet. Lederskap fra privat sektor vil skape en «ambisjonssløyfe» for mer handling fra myndighetene og sikre at globale ambisjoner for en netto bærekraftig økonomi blir til virkelighet. Vår A-liste hyller de bedriftene som gjør seg klare til å utmerke seg i fremtidens økonomi ved å agere i dag, sier Paul Simpson, administrerende direktør i CDP.

Den fullstendige metodikken og kriteriene for A-lista er tilgjengelig på CDPs nettside.


Om CDP
CDP er en internasjonal non-profit organisasjon som er en pådriver for å få bedrifter og myndigheter til å redusere sine klimagassutslipp, beskytte vannressurser og beskytte skoger. CDP samarbeider med institusjonelle investorer som forvalter 106 billioner amerikanske dollar. CDP påvirker investor- og kjøpermakt for å motivere bedrifter til å rapportere og håndtere egen miljøpåvirkning. Over 9 600 bedrifter med over 50 % av den globale markedsverdien rapporterte miljødata gjennom CDP i 2020. Dette kommer i tillegg til hundrevis av byer, stater og regioner som også har rapportert, noe som gjør CDPs plattform til en av de rikeste informasjonskildene globalt til hvordan bedrifter og myndigheter driver frem miljøendring. Besøk https://cdp.net/en eller følg @CDP for å finne ut mer.

Emner

Pressekontakt

Siv Stenseth

Siv Stenseth

Pressekontakt Konserndirektør kommunikasjon SpareBank 1 Østlandet 95 84 69 91
Bjørnar Mickelson

Bjørnar Mickelson

Pressekontakt Informasjonssjef, SpareBank 1 Østlandet 45025376