Skip to main content

​SpareBank 1 Østlandet støtter FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Nyhet   •   jan 24, 2019 08:45 CET

SpareBank 1 Østlandet ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. Derfor støtter vi «The Principles for Responsible Banking», hvor målet er at bankene skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå bærekraftmålene og oppfylle Parisavtalen.

- Det er tre gode grunner til at vi tilslutter oss disse prinsippene. Den første er at prinsippene passer godt med vår tilnærming til bærekraft. Vi jobber for å understøtte FNs bærekraftmål og skal tenke bærekraft i små og store beslutninger. Den andre er at vi ønsker å bidra inn i den globale dugnaden. Men den tredje er kanskje den viktigste, vi mener det har stor verdi at finansnæringen internasjonalt drar i samme retning i bærekraftarbeidet, sier konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet (bildet nedenfor).

The Principles for Responsible Banking» ble lansert av FNs klimainitiativ innen finans, UNEP FI, i november 2018. Prinsippene er utarbeidet av UNEP FI i samarbeid med 28 banker over hele verden. Målet med prinsippene er å gjøre banknæringen i stand til å ta en lederrolle i å nå FNs bærekraftmål, samt oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen. De er nå ute på høring og skal endelig vedtas høsten 2019.

Selv om prinsippene ikke er endelig vedtatt har SpareBank 1 Østlandet likevel tilsluttet seg prinsippene med forbehold om endelig tilslutning når prinsippene foreligger i vedtatt versjon etter at de har vært ute på høring. Vi mener det er viktig at bærekraft blir en integrert del av bankenes forretningsdrift. Vårt formål har siden de små sparebankens tid vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør.

- Vår ambisjon er merkbart å styrke vår positive og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn. En tilslutning til FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet støtter opp under vårt arbeid med å tenke bærekraft i alt vi gjør, sier Heiberg.