Skip to main content

Hjelper bønder med å finansiere fôr til husdyra

Pressemelding   •   jul 16, 2018 14:00 CEST

- Situasjonen er spesielt prekær for de grovfôretende husdyra, fastslår Håvard Bjørgen, landbruksansvarlig i SpareBank 1 Østlandet. Illustrasjonsfoto: Ann Brudvoll

SpareBank 1 Østlandet innfører en hasteordning der banken raskt kan bidra med gunstig finansiering på inntil 250.000 kroner til kjøp av grovfôr til sau og storfe.

Jordbruket er inne i en uvanlig tøff periode. Mangelen på nedbør vil føre til svært lave avlinger og altfor lite vinterfôr.

- Prekær situasjon

- Allerede nå har enkelte bønder begynt å bruke av vinterfôret til sau og storfe. Dette gjør situasjonen spesielt prekær for de grovfôretende husdyra, fastslår Håvard Bjørgen, landbruksansvarlig i SpareBank 1 Østlandet (bildet).

- Enga kan stå i fare for å visne helt, og må sås i på nytt. Da bli det ikke særlig mer fôr å høste i år, og avlingene vil bli reduserte også neste år.

Reduserte inntekter

Den langvarige tørken vil føre til at mange bønder får vesentlig reduserte inntekter, med fare for likviditetsproblemer.

- Det er først og fremst staten som har ansvaret for å dekke opp det økonomiske tapet gjennom avlingsskadeerstatninger. Erfaringsmessig tar det tid å få tildelt erstatning gjennom slike ordninger. Bonden må uansett dekke store deler av tapet selv. Det er bøndene trenger hjelp. Alle som er avhengige av landbruket bør bidra i denne situasjonen, forklarer Håvard Bjørgen.

Innfører hastordning

Dette er bakgrunnen for at SpareBank 1 Østlandet nå innfører en hasteordning der banken raskt kan bidra med gunstig finansiering på inntil 250.000 kroner til kjøp av grovfôr til egen besetning.

- For å handle grovfôr, må husdyrprodusenten ha likviditet til å kunne betale for det fôret som er tilgjengelig på markedet. Derfor bidrar banken med en midlertidig finansieringsordning, opplyser Håvard Bjørgen.

Han forventer en nøkternhet i prisfastsettelsen av fôrprisen. - Alle i landbruket er avhengig av hverandre. Skal kornbonden få omsatt neste års kornavling til kraftfôr må vi unngå at storfebesetningene reduseres for mye.

Nedslakting gjør vondt verre

Nedslaktning vil gi langsiktige inntektsutfordringer fordi det tar flere år å bygge opp en besetning på nytt.

- Det er derfor et bedre alternativ å slå ned korn til bruk som grønnfôr, bruke halm etter hvert og å øke kraftfôrandelen som supplement til det grovfôret som allerede finnes. Det er også blitt lettere å importere grovfôr enn det var tidligere, sier Bjørgen.

Tar samfunnsansvar

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebank, med aner tilbake til 1845.

- Helt fra starten har vi lange tradisjoner innen primærnæringene. Bøndene har vært med og bygd opp den solide egenkapitalen i banken gjennom gode tider. I den akutte situasjonen som nå har oppstått, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor gjennom å gjøre det lille vi kan for å avhjelpe situasjonen, sier landbruksansvarlig Håvard Bjørgen i SpareBank 1 Østlandet.

Gjeld på opptil 20 millioner

Det har vært en sterk produktivitetsøkning i landbruket de siste åra der mer mat produseres av færre bønder enn tidligere.

Dette har bøndene klart fordi de investerer i mer teknologi og i større produksjonsomfang, og tar opp mer gjeld.

Bare på fem år har antall kunder med lån over 10 millioner i Sparebank 1 Østlandet økt kraftig, og flere har gjeld på opptil 20 millioner. I samme periode har også leasingkostnadene i landbruket økt med 50 prosent.

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har bortimot 324.000 kunder, 1.100 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 147 milliarder kroner.