Skip to main content

Meget godt første halvår for SpareBank 1 Østlandet

Pressemelding   •   aug 07, 2018 12:15 CEST

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat etter skatt første halvår 2018 ble 730 millioner kroner, en økning på 182 millioner kroner fra samme periode i fjor. – Flere kunder tar opp lån, vi har lave tap samt økte inntekter fra finansielle eiendeler, og dette bidrar til gode resultater, sier konsernsjef Richard Heiberg.

- Regionalt viser en rekke nøkkelfaktorer positiv utvikling, slik som stigende boligpriser, avtakende arbeidsledighet, økt verdiskaping og investeringer i næringslivet. Dette gir positive ringvirkninger for konsernets resultater, deriblant økte utlån, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Utlånsveksten i konsernet siste tolv måneder ble 11 milliarder kroner, en vekst på hele 9 prosent. Utlånene økte både til privatpersoner og til bedrifter. SpareBank 1 Østlandets renteinntekter økte som følge av utlånsveksten i konsernet, og ble 1 006 millioner kroner (956). (*Fjorårstall i parentes.)

Økning i resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser slår også positivt ut på resultatet med 194 millioner kroner (34). Dette skyldes i første rekke økning i resultatene fra deleide selskaper, samt at fusjonen mellom Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS, hadde en positiv effekt i regnskapet på 59 millioner kroner.

Lave tap

Ny tapsmodell etter IFRS 9 er implementert, og konsernet hadde i første halvår en tapskostnad på 12 millioner kroner (inngang på 21 millioner kroner). Det er fortsatt lav risiko i porteføljen. Tre fjerdedeler består av utlån til personmarkedet, hovedsakelig boliglån. Bedriftsmarkedsporteføljen er uten eksponering mot olje- og gassnæringen, noe som også bidrar til lav bærekraftrisiko.

Fokus på bærekraft

Banken styrket sitt arbeid med bærekraft første halvår, blant annet med å dele ut sitt aller første kundeutbytte på 204 millioner kroner og etablere grønt boliglån med 0 prosent i rente på deler av lånet. I tillegg gjennomførte banken i samarbeid med frivillige organisasjoner Plastdugnaden 2018, der 10 tonn plast og annet søppel ble plukket rundt Mjøsa i mai. Dugnaden videreføres i innenlands vassdrag på Østlandet andre halvår.

Lokalbanken på Østlandet

- Jeg er godt fornøyd med vårt første år som fusjonert og børsnotert bank. En totalavkastning (30. juni) på 16,0 prosent per egenkapitalbevis inkludert utbytte, er meget bra både for eiere, ansatte og banken.

Bankens forretningskapital var 159 milliarder kroner (145) første halvår og bankens egenkapital var 13 ,4 milliarder kroner (12,6).

- Med god likviditet, solid egenkapital og 1100 dyktige medarbeidere strategisk plassert på store deler av Østlandet, fortsetter vi å styrke vår posisjon i regionen, sier Heiberg.

1. halvår 2018 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2017)

  • Resultat etter skatt: 730 (548) mill. kroner
  • Egenkapitalavkastning: 11,2 (9,1) prosent
  • Resultat per egenkapitalbevis: 4,58 (3,46) kroner
  • Netto renteinntekter: 1 006 (956) mill. kroner
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 657 (624) mill. kroner
  • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 194 (34) mill. kroner
  • Sum driftskostnader: 918 (915) mill. kroner
  • Tap på utlån og garantier: 12 (Inngang på 21) mill. kroner
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,1 (16,7) prosent
  • SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har bortimot 324.000 kunder, 1.100 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 147 milliarder kroner.