Skip to main content

​Rekordmange får SpareBank 1 Østlandets talentstipend

Pressemelding   •   jun 04, 2018 10:09 CEST

STORT MANGFOLD: 90 talenter fra ulike idrettsgrener og kunstarter får SpareBank 1 Østlandets talentstipend i 2018.

SpareBank 1 Østlandet deler i år ut talentstipend for femte gang. Banken har nå fordelt 2,5 millioner stipend-kroner til 90 unge talenter innen idrett, kunst og kultur fra Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. 

- Vi har i år utvidet talentstipend-potten fra 2 til 2,5 millioner kroner. Vi hadde 278 søkere, og det er flott å se hvor mange engasjerte og ambisiøse talenter vi har innen ulike kunstarter og idrettsgrener, sier markedssjef Tore Slettvold i SpareBank 1 Østlandet.

Bankens talentstipend har 5-årsjubileum i 2018. Tidligere ble stipendet delt ut i «gamle» Sparebanken Hedmarks markedsområde i Hedmark, Oppland og Nes i Akershus. Etter fusjonen med Bank 1 Oslo Akershus i fjor, er idrettsstipendet i 2018 utvidet til å gjelde hele Oslo og Akershus. Kunststipendet deles ut i Hedmark.

Bidrar til talentutvikling

Hensikten med SpareBank 1 Østlandets talentstipend er å bidra til at ungdom innen individuelle idretter, kunst og kultur får utvikle sine talenter. Banken er opptatt av å gi tilbake til lokalsamfunnet og ønsker å bidra til stolthet rundt enkeltprestasjoner og utvikle gode forbilder.
- Vi har kjørt en grundig prosess i to ulike juryer, der eksterne fagmiljøer har bidratt, sier Slettvold.

224 søkte idrettsstipend

Det var som tidligere år en overvekt av søkere på idrettsstipend. Juryen har valgt 60 idrettsutøvere som mottar til sammen 1,5 millioner kroner. Mottakerne får 25.000 kroner hver og kommer fra Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. De representerer 26 ulike idrettsgrener, fra vinteridretter som alpint, langrenn og snowboard til sommeridretter som padling, golf og olympisk skeet. Se vedlagt liste over mottakere nederst på siden.

54 søkte kunststipend

Blant de 54 søkerne har styret i bankens kunstfond valgt ut 30 talenter innen musikk, sang, dans, teater, kostyme, litteratur, film/medier, billedkunst og design. Mottakerne får 50.000 eller 25.000 kroner hver, til sammen én million kroner. Statuttene for kunstfondet innebærer at kunststipendet bare kan deles ut til talenter i Hedmark. Se vedlagt liste over mottakere nederst på siden.

-Tidligere mottakere gir oss jevnlige tilbakemeldinger om at kunststipendet er et viktig bidrag til deres satsing, uansett kunstform. Stipendet medvirker til at ambisjoner blir oppfylt og mål realisert. Mange talenter som kunstfondet har støttet i en tidlig fase, har senere nådd langt innen sin gren og er gode ambassadører for Innlandet, sier Wenche Sæthre Høye, styreleder i Sparebanken Hedmarks kunstfond.

To juryer

Søknadene til talentstipendet behandles av to juryer. Juryen for idrettsstipendet består av to personer fra banken, én representant fra hver av idrettskretsene i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus samt to representanter fra Olympiatoppen, en fra Hedmark/Oppland og en fra Oslo/Akershus. Styret for bankens kunstfond står for tildelingen av kunststipendene.

Talentfest 22. september

Alle mottakerne blir invitert til stipendoverrekkelse på den årlige talentfesten i Hamar kulturhus, som i år er den 22. september. - Vi gratulerer samtlige 90 og gleder oss til å treffe dem til høsten, sier Tore Slettvold og Wenche Sæthre Høye.

Kontaktpersoner

Tore Slettvold, tlf, 481 47 454, markedssjef i SpareBank 1 Østlandet og juryleder for idrettstildelingen.

Wenche Sæthre Høye, tlf 414 16 453, styreleder i Sparebanken Hedmarks kunstfond og juryleder for kunst- og kulturtildelingen.

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har bortimot 324.000 kunder, 1.100 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 147 milliarder kroner.