Skip to main content

Solid kvartalsresultat for SpareBank 1 Østlandet

Pressemelding   •   apr 27, 2018 08:50 CEST

SpareBank 1 Østlandet oppnådde et solid konsernresultat etter skatt på 314 (274) millioner kroner i første kvartal. Egenkapitalavkastningen ble 9,9 (9,3) prosent.

- Vi har lagt et godt første kvartal bak oss. Det er gledelig å se den positive utviklingen allerede i starten på vårt første hele nye driftsår som fusjonert bank, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Første utbetaling av kundeutbytte
- Spesielt hyggelig var det i mars å kunne meddele representantskapets vedtak om å utbetale 204 millioner kroner i kundeutbytte til låne- og innskuddskunder for aller første gang. Utbetalingen ble gjennomført i april og vi har fått svært god respons fra kundene våre, sier Heiberg.

God bankdrift, sterk utlånsvekst og svært lave tap
Konsernresultatet er bedre enn for samme periode i fjor og er preget av meget god soliditet, sterk utlånsvekst, ytterligere bedret kredittkvalitet og svært lave tap.

Utlånsveksten ble 8,8 prosent siste tolv måneder (inklusive lån overført til kredittforetakene.) Utlånsveksten i kvartalet var 2,2 prosent.

Innskuddsveksten var 5,3 prosent.

God kredittkvalitet bidrar til fortsatt lave tap med en tapskostnad på 5 millioner kroner i kvartalet.

Nøkkeltall

1. kvartal 2018 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2017)

Resultat etter skatt: 314 (274) mill. kroner.

Egenkapitalavkastning: 9,9 (9,3) prosent.

Resultat per egenkapitalbevis: 1,97 (1,73) kroner.

Netto renteinntekter: 495 (464) mill. kroner.

Netto provisjons- og andre inntekter: 323 (308) mill. kroner.

Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 45 (0) mill. kroner.

Driftskostnader: 449 (437) mill. kroner.

Tap på utlån og garantier: Kostnad på 5 (inngang på 26) mill. kroner.

Ren kjernekapitaldekning: 16,2 (16,7) prosent.

For mer informasjon:

Richard Heiberg, CEO, tel: +47 902 06 018

Geir-Egil Bolstad, CFO, tel: +47 918 82 071

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har bortimot 324.000 kunder, 1.100 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 154 milliarder kroner.

Vedlagte filer

PDF-dokument