Skip to main content

SpareBank 1 Østlandet VIT er etablert

Pressemelding   •   mai 16, 2018 15:47 CEST

AVTALE SIGNERT: F.v: Christian Martinsen (TheVIT), Marit Brodal (SpareBank 1 Østlandet), Richard Heiberg (SpareBank 1 Østlandet), Eldar Kjendlie (SpareBank 1 Østlandet) Stein-Ragnar Nordeng (The VIT), og Kjell Kullvedrøsten (TheVIT).

Eierne av TheVIT og SpareBank 1 Østlandet har i dag signert avtale om etableringen av holdingselskapet SpareBank 1 Østlandet VIT AS. 

SpareBank 1 Østlandet og The Value Innovation Team (TheVIT) har i dag etablert et felles holdingselskap som skal eie 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet og TheVIT.

- Vi har stor tro på at dette strategiske grepet vil gavne både kundene og selskapene og ser fram til godt samarbeid framover, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

-Selskapene vil samlet fremstå som en betydelig aktør på Østlandet med kompetanse innen økonomi, HR, rådgivning og regnskap, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Østlandet VIT AS, Stein-Ragnar Noreng.

- Med fokus på fleksibilitet, lønnsomhet, nye teknologiske løsninger og bred kompetanse fra strategi til forvaltning, svarer vi på næringslivets behov og utfordringer, utdyper han.

SpareBank 1 Østlandet er en solid og engasjert eier (70%).Dette legger forholdene til rette for betydelig vekst og utvikling også for selskapene, som nå er lokalisert fra Fredrikstad til Tynset med sine 175 ansatte.


FAKTA OM SELSKAPENE

SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS

Forretningsidé: Å tilby så effektive og kompetente regnskaps- og rådgivningstjenester at kundene opplever dette som en økt verdi i sitt daglige virke.
Lokalisering: 11 kontorer på Østlandet
Antall medarbeidere: 150
Omsetning 2017: 148 mill

TheVIT AS

Forretningsidé: Bidra til økt lønnsomhet, vekst og utvikling blant små og mellomstore virksomehter ved å tilby innovative og verdiskapende løsniger gjennom dyktige økonomi-, HR- og analyseressurser.
Lokalisering:Oslo, Hamar og Elverum
Antall medarbeidere: 25
Omsetning 2017: 16 mill

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har bortimot 324.000 kunder, 1.100 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 147 milliarder kroner.