Skip to main content

​SpareBank 1 Østlandets egenkapitalbevis lagt ut for salg

Pressemelding   •   mai 30, 2017 10:15 CEST

Konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet skal i 67 møter på 12 dager før banken børsnoteres.

Bestillingsperioden for SpareBank 1 Østlandets egenkapitalbevis har nå startet. Selve børsnoteringen av SpareBank 1 Østlandet er planlagt 13. juni.

SpareBank 1 Østlandet har en lang historie med solid, stabil og lønnsom bankvirksomhet i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Når banken i juni går på børs med sine egenkapitalbevis, kan kunder, ansatte og andre bli medeiere i banken.Tilbudet som nå er lagt ut består av et salg på inntil 26 845 638 eksisterende egenkapitalbevis fra flere av bankens eksisterende eiere, inkludert Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. I tillegg planlegges det utstedt nye egenkapitalbevis til ansatte gjennom et eget ansattilbud.

Tilbudet er rettet mot tre grupper

  • Et tilbud rettet mot institusjonelle investorer i Norge, samt utenfor Norge i den grad dette er tillatt etter relevant verdipapirlovgivning.
  • Et offentlig tilbud mot investorer i Norge.
  • Et ansattilbud med utstedelse av nye egenkapitalbevis rettet mot bankens medarbeidere.

Godkjent prospekt

Finanstilsynet godkjente bankens prospekt for tilbudet og børsnoteringen før helga. Bestillingsperioden varer fram til 9. juni klokka 12.00 for det offentlige tilbudet og ansattilbudet og klokka 16.30 for det institusjonelle tilbudet (tidspunktene kan bli endret). Prospektet vil være tilgjengelig på bankens nettsider, tilretteleggernes nettsider og i bankens lokaler i denne tidsperioden. Egenkapitalbevisene forventes solgt i et prisintervall på mellom 74,50 og 82 kroner per bevis. Endelig pris vil bli bestemt i fellesskap av banken og Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse etter råd fra tilretteleggerne når bestillingsperioden er over. Etter børsnoteringen kan egenkapitalbevisene kjøpes og selges via en aksjemegler på samme måte som aksjer.

Børsnotering en sjeldenhet i Hedmark

Med børsnoteringen blir SpareBank 1 Østlandet det eneste børsnoterte selskapet i Hedmark, og det største i Innlandet. Bankens ambisjon er å bevare den sterke markedsposisjonen i Hedmark og bli en toneangivende bank på Østlandet. Børsnoteringen er viktig for å oppnå dette og ruster dermed SpareBank 1 Østlandet for framtida.

FAKTA

Hva er egenkapitalbevis

Både SpareBank 1 Østlandet og de fleste andre store, norske sparebankene har i dag egenkapitalbevis, et verdipapir som har klare likhetstrekk med aksjer. En viktig forskjell på aksjer og egenkapitalbevis, er at bankens eierløse kapital (grunnfondskapitalen) dekker eventuelle underskudd i banken før egenkapitalbeviseierne, mens investorer i aksjeselskap ikke har en slik støtpute. I motsetning til aksjeeiere har eiere av egenkapitalbevis begrenset innflytelse i selskapets styrende organer. På lik linje med aksjeselskaper, kan banker med egenkapitalbevis utbetale utbytte til sine eiere.

Slik foregår bestilling av egenkapitalbevis

På bankens nettsider ligger det informasjon om banken og børsnoteringen, i form av et prospekt, bestillingsblankett og andre relevante dokumenter som lages i forbindelse med børsnoteringen. Fullstendig informasjon vil fremgå av prospektet som også representerer tegningsgrunnlaget for tilbudet av egenkapitalbevis. Enhver investering i egenkapitalbevis medfører risiko på samme måte som for aksjer. Videre vil statsborgere fra, eller personer bosatt i, enkelte andre jurisdiksjoner enn Norge være avskåret fra å bestille egenkapitalbevis. En nærmere beskrivelse av risikofaktorer og restriksjoner for deltakelse i tilbudet finnes i prospektet. Personer som vurderer å bestille egenkapitalbevis i forbindelse med børsnoteringen oppfordres til å lese prospektet og eventuelt rådføre seg med bankens egen kapitalmarkedsavdeling, meglerne hos våre tilretteleggere SpareBank 1 Markets AS, Swedbank Norge og Pareto Securities AS før bestilling.

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har bortimot 290.000 kunder, 1.150 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 137 milliarder kroner.