Skip to main content

Ydalir - null utslipp og null boliglånsrente

Pressemelding   •   jan 16, 2018 12:59 CET

Daglig leder Odd-Erling Lange i Elverum Tomteselskap (t.v) og konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet signerer samarbeidsavtale om grønt boliglån.

Miljøprosjektet Ydalir i Elverum fører til nytenking om grønne løsninger utover bydelens boliger. Tirsdag signerte SpareBank 1 Østlandet og Elverum Tomteselskap samarbeidsavtale om grønt boliglån med 0 i rente på deler av lånet første år. 

Ydalir er en av sju nye bydeler i ZEN, et norsk forskningsprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Målet er at bydelen skal slippe ut minst mulig klimagasser. Derfor må boligene som bygges her tilfredsstille strenge krav til miljøstandard.

Flere store aktører ønsker å ta bærekraftansvar og bidra inn i prosjektet med nye, miljøvennlige løsninger. Nå inngår SpareBank 1 Østlandet samarbeidsavtale om å tilby et gunstig grønt boliglån spesielt tilpasset boligkjøpere i Ydalir. Deler av lånet vil ha 0 kroner i rente første år og gunstige videre lånebetingelser.

Første gang med 0 i rente

-Vi har som mål å være en bank med en tydelig bærekraftprofil. Vi heier på dem som utvikler framtidsrettede, miljøvennlige løsninger og er stolte av å inngå samarbeidsavtale med det ambisiøse Ydalir-prosjektet, sier konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet.

- Ydalir vil være ledende i Norge og Europa i bærekraft og miljø, og det er naturlig for oss som lokalbank å støtte opp om dette. For privatpersoner som ønsker å investere i bolig i Ydalir utvikler vi derfor et helt nytt, grønt boliglån. Vi strekker oss langt og vil for første gang lansere et boliglån med 0 i rente på deler av lånet. Det grønne boliglånet er tilpasset finansiering av spesielt miljøvennlige hus etter egne kriterier, sier Heiberg.

Prosjektet blir bedre av samarbeid

-I planleggingen av Ydalir har vi samarbeidet med blant annet utbyggere, arkitekter, rådgivere, renovasjons- og energiselskap. Vi har erfart at samarbeid og nye perspektiver har gjort prosjektet bedre og er derfor svært positive til et samarbeid også med SpareBank1 Østlandet. Vi synes det er veldig bra at en stor finansinstitusjon anerkjenner Ydalir-prosjektet og vil bidra til å utvikle vår region i en mer miljøvennlig retning, sier Odd-Erling Lange, daglig leder i Elverum Tomteselskap.

Boliger i massivtre

Forrige uke signerte den første utbyggeren, Nordbolig, avtale om bygging av cirka 50 boenheter i Ydalir. Boligene skal bygges i miljøvennlig massivtre med framtidas byggemetoder.

- Det er bra at SpareBank 1 Østlandet tar samfunnsansvar ved å tilby grønt boliglån. Nordbolig satser på miljøvennlige bygg, og sammen bidrar vi positivt inn i et større samfunnsregnskap. Det grønne lånet støtter opp om Ydalir-prosjektet og er et viktig signal til både boligkjøpere, politikere som vedtar reguleringsplaner og andre utbyggingsprosjekter, sier konsernsjef Oddvar Haugen i Nordbolig.

Minimalt klimagassutslipp

Det er planlagt bygging av om lag 800 boliger i Ydalir over 10-15 år. Bydelen er ett av sju pilotområder i forskningssenteret for miljøvennlig energi Zero Emission Neighbourhood (ZEN).
Senteret er ledet av NTNU og SINTEF Byggforsk. Målet er å finne ut hvordan en kan bygge/rehabilitere områder der utslippet av klimagasser er minimalt.

- Det er viktig at også bankene støtter opp om bærekraftige boligprosjekter slik at vi sammen tar miljøansvar og trekker samfunnsutviklingen i riktig retning, sier leder for ZEN, Arild Gustavsen.

AVTALESIGNERING: På bildet ser vi fra høyre: Richard Heiberg, SpareBank 1 Østlandet, Odd-Erling Lange og Anna-Thekla Tonjer, Elverum Tomteselskap, Finn Haug og Tor Arne Haugen, Nordbolig.


FAKTA OM YDALIR

Ydalir er en ny bydel under planlegging i Elverum. Bydelen er ett av sju pilotområder i forskningssenteret ZEN*, og bydelen har høye miljøambisjoner.

Det skal bygges rundt 800 boenheter i Ydalir. Planlagt byggetid er mellom ti og femten år. I sentrum av Ydalir bygger Elverum kommune ny barnehage, skole og idrettshall, som skal stå ferdig til skolestart i 2019. I tillegg til å bygge hus med høye miljøambisjoner vil Ydalir bidra til et bedre kollektivtilbud i Elverum gjennom hyppigere bussavganger. Det legges ekstra godt til rette for sykkel, og det blir ladestasjoner for elbil- og sykkel i bydelen.

*Hva er ZEN?
FME ZEN står for Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities, og er ledet av NTNU og SINTEF byggforsk. Forskningssenteret er en videreføring av ZEB1 og er enestående i verdenssammenheng. Målet er å finne ut hvordan en kan bygge/rehabilitere områder der utslippet av klimagasser er minimalt. De utslippene som ikke kan unngås, kompenseres med produksjon av renere energi ved hjelp av for eksempel solceller.

FAKTA OM GRØNT BOLIGLÅN FRA SPAREBANK 1 ØSTLANDET

Grønt boliglån er lån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger. Lånet har svært gunstig rente og er rimeligere enn et vanlig boliglån.

Grønt boliglån kan innvilges til fire ulike formål:

1. Lån til generelle energibesparende tiltak.

2. Oppgradering av eksisterende bygg.

3. Nybygg av passiv- eller lavenergihus.

4. Kjøp av nybygd, særdeles miljøvennlig bolig i Zero Emission Neighbourhoods (Ydalir).

Det grønne boliglånet blir skilt ut som et eget lån ved siden av tradisjonelt boliglån og gjelder utgifter som er dokumentert tilknyttet energibesparende løsninger. 

Grønt boliglån kommer på markedet den 1. mars.

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har bortimot 290.000 kunder, 1.150 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 145 milliarder kroner.

Vedlagte filer

PDF-dokument