Foto: privat
Foto: privat

Pressemelding -

Fredheim blir sjef i Statskog Troms

Onsdag ble Statskogs regionsjef ny ordfører i Senja. Nå overtar Knut Fredheim (57) som regionsjef for Statskog i Troms.

Fredheim har hatt en rekke lederstillinger i forsvaret i inn- og utland, og kommer fra stillingen som oberst og avdelingssjef i hærstaben.

- Han har omfattende ledererfaring, er en aktiv friluftsmann og kjenner Troms svært godt. Vi gleder oss til å ha Knut med på laget i årene framover, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Tom-Rune Eliseussen ble tilsatt som regionsjef i Troms tidligere i høst. Da kommunestyret i nye Senja kommune denne uka ble konstituert, ble Eliseussen valgt som ordfører. Dermed settes nå Knut Fredheim inn som regionsjef fra og med 1. november.

- Dette betyr at Senja får en drivende god ordfører, samtidig som vi får en ny og dyktig regionsjef med på laget, sier Lien.

Fredheim understreker at Statskog er en viktig samfunnsaktør i Nord-Norge og gleder seg til å være med på laget som skal videreutvikle Statskog.

- Det handler ikke minst om å løfte fram de fantastiske friluftsverdiene som vi eier i fellesskap. Samtidig er jeg nå blitt kjent med at Statskog driver med mye mer enn det jeg var klar over fra før. Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på denne jobben, sier Knut Fredheim.


Kontakt

Gunnar Lien, administrerende direktør, tlf. 951 97 220

Knut Fredheim, kst. regionsjef i Statskog i Troms, tlf. 400 29 610

Related links

Regioner

  • Nordland

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Pressekontakt

Trond Gunnar Skillingstad

Trond Gunnar Skillingstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 916 93 826
Anne Berit Flo

Anne Berit Flo

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 922 69 371

Relatert materiale