Stengte områder og strenge reguleringer preger årets fuglejakt, men det er også mange muligheter for jakt på rype og skogsfugl hos Statskog.
Stengte områder og strenge reguleringer preger årets fuglejakt, men det er også mange muligheter for jakt på rype og skogsfugl hos Statskog.

Pressemelding -

Slik blir fuglejakta

Statskog stenger en del områder for jakt og innfører streng regulering på grunn av svak utvikling av rype- og skogsfuglbestanden i store deler av landet. Men fuglejegerne har fortsatt gode muligheter også i høst.

- For oss er bærekraftig forvaltning overordnet alt annet. Våre data tilsier at vi nå skal være forsiktige i mange områder. Samtidig innretter vi reguleringene slik at svært mange kan opprettholde sine jakttradisjoner, selv om det kanskje må skje et annet sted enn før, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

En rekke områder blir stengt for jakt. Jegere som allerede har kjøpt jaktkort får nå beskjed om stengningen, og får refundert pengene.

Nordland og Troms

I Nordland og Troms blir det innført både dagskvoter og begrensning av antall jegere som får jakte. I Troms blir dessuten 12 områder stengt for jakt.

- Alt i alt er det fortsatt gode muligheter for jegerne å komme seg ut på jakt, samtidig som vi verner om bestanden gjennom reguleringstiltakene i vi innfører, sier Breisjøberget.

Sør-Norge

I Sør-Norge innfører Statskog meget streng regulering over hele linja. De populære jaktområdene Njardarheim og Ljørdalen blir stengt for jakt. På alle andre Statskog-områder i Sør-Norge settes dagskvoten så lavt som overhodet mulig.

- Svært lave kvoter er ikke populært, men det er først når kvoten settes helt ned til en fugl per dag at den har særlig effekt. Da bidrar den til at flere kan jakte uten at presset på bestanden blir for stort, sier Breisjøberget.

Midt-Norge

Statskog har dialog med lokale interesser før de endelige reguleringstiltakene settes og bekjentgjøres. Disse møtene, blant annet for Femundsmarka i Røros, er ennå ikke avholdt. Reguleringer blir bekjentgjort på det enkelte tilbud på inatur.no.

Slik reguleres høstens rype- og skogsfugljakt i Norge hos Statskog


Troms

12 områder: Stengt for jakt

11 områder: Begrensning av antall jegere per dag, dagskvote på 6 ryper og 1 skogsfugl per jeger

51 områder: Dagskvote på 6 ryper og 1 skogsfugl per jeger

Salten

9 områder: Begrensning av antall jegere per dag, dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger

18 områder: Dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger

Helgeland

19 områder: Begrensning av antall jegere per dag, dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger

40 områder: Dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger

Midt-Norge

Statskog har møter med lokale interesser torsdag. Reguleringer blir bekjentgjort på det enkelte tilbud på inatur.no.

Sør-Norge

Njardardarheim stenges for jakt.

Ljørdalen stenges for jakt.

Alle øvrige områder: Begrensing på antall jegere, dagskvote på 1 skogsfugl (brunfugl fredet) og 1 rype per jeger

Emner

  • Jordbruk, landbruk, fiskeri

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Pressekontakt

Trond Gunnar Skillingstad

Trond Gunnar Skillingstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 916 93 826
Anne Berit Flo

Anne Berit Flo

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 922 69 371

Relatert materiale