Gå videre til innhold
Hjelpestikkeprisen 2010 Ammerudhjemmet bo- og kultursenter hedres for sitt kultur- og nærmiljøarbeid

Pressemelding -

Hjelpestikkeprisen 2010 Ammerudhjemmet bo- og kultursenter hedres for sitt kultur- og nærmiljøarbeid

- Ammerudhjemmets bo- og kultursenter har lykkes med å skape en spennende møteplass mellom beboere og mennesker i bydel Grorud.  Bevisst satsing på frivillighet og kulturarbeid  i nærmiljøet over år, har gjort Ammerudhjemmet  til en pionervirksomhet i Norge innen innovasjon og omsorg. Satsingen viser hvilken positiv kraft et sykehjem kan spille i et lokalmiljø. Derfor er det en stor fornøyelse å tildele Ammerduhjemmet Hjelpestikkeprisen 2010, sier dr Lucy Smith, formann i styret i Institusjonen Hjelpestikker.

Åpent for alle
Ammerudhjemmet drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, og er et sykehjem med 108 døgnplasser og 27 dagplasser. Ammerudhjemmet bo- og kultursenters mål er å være et møtested mellom generasjoner, kulturer og mennesker i Bydel Grorud.

Ammerudhjemmet har for eksempel påtatt seg hovedansvaret for de lokale bydelsdagene hver høst.

-  Å motta Hjelpestikkeprisen 2010 er en anerkjennelse av alle som bidrar til det viktige og kreative samarbeidet som kjennetegner Ammerudhjemmet. Dette inkluderer beboere, frivillige, gjester, medarbeidere og hele nærmiljøet, sier sykehjemmets daglige leder Øyvind Jørgensen, som ble gledelig overrasket over å få årets Helpestikkepris. – Vi visste ikke at vi var nominert engang.

Den røde tråden i Ammerudhjemmets arbeid er å benytte kultur som virkemiddel for å bli en integrert del av nærmiljøet og samtidig være et tilbud for dette. Ammerudhjemmet har et allsidig kulturtilbud gjennom blant annet  konserter, skrivekurs, kafétilbud, kulturkvelder og samarbeid med skoler og ulike miljøer og mennesker i bydelen, skapes nye nettverk og gode felles opplevelser, sier  Jørgensen stolt. Han understreker at Ammerudhjemmets nybrottsarbeid og suksess er tuftet på Kirkens Bymisjons inkluderende grunntanke, hvor det skapes gode møteplasser hvor mennesker erfarer respekt rettferdighet og omsorg.

Begrunnelse for tildeling av Hjelpestikkeprisen 2010
Ammerudhjemmets kultursenter åpnet i 1989. Målet er å gi beboerne på sykehjemmet gode kulturopplevelser og et bredere spekter av tilbud enn tradisjonelle sykehjem. Men kulturtiltaket fikk også ringvirkninger. Gjennom kultursenteret har Ammerudhjemmet åpnet seg mot lokalmiljøet, og har utviklet seg fra å være et rent sykehjem til å bli en tett integrert del av nærmiljøet, et senter for kulturopplevelser og et møtested for hele bydelen og Groruddalen.

Styret i Institusjonen Hjelpestikker ønsker ved denne prisutdelingen å påskjønne både den store innsatsen som gjøres av frivillige innen eldreomsorgen i Norge og kultur- og nærmiljøarbeidet ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter står for.

Vi mener dette representerer en ny strategi for å knytte sykehjem sammen med dets lokalmiljø, noe som mange forsøker på og som vil være til berikelse både for institusjonen og for menneskene som bor rundt den. 

Historikk og en verdensnyhet
Hjelpestikkefondet har eksistert siden 1922, da man startet med ett øre fra hver fyrstikkeske som gikk til inntekt for humanitære formål. "Blinde Barns Fyrstikker" ble opprettet av Bryn-Halden Tændstikfabrik A/S, med en ekstra enøre fra salget av fyrstikkeskene. "Årets Hjelpestikkepris" ble opprettet av fyrstikkprodusenten Swedish Match Industries AB i 1991, som en fortsettelse av den nesten 80 år gamle Institusjonen Hjelpestikker. Til sammen har hjelpestikkefondet delt ut over 52 millioner kroner.

I tillegg til utdeling av Hjelpestikkeprisen 2010  lansererer Nitedals Hjelpestikker en ny applikasjon på iPhone. Det er den aller første appen i verden som kombinerer underholdning og gode gjerninger. Hver gang noen laster ned flere fyrstikkspill på iPhone går 1 krone til en god sak gjennom Hjelpestikkefondet,

Bildetekst: Thomas Møller, kultur- og nærmiljøleder ved Ammerudhjemmet, Øyvind Jørgensen, daglig leder, dr Lucy Smith, formann i styret i Institusjonen Hjelpestikker, Rolf Nicolaisen, pensjonert kultur- og nærmiljøleder og Rolf Byberg, markedssjef i Swedish Match

For mer informasjon:
Øyvind Jørgensen, daglig leder ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, tlf: 917 85 940
Nils Erlimo, kommunikasjonssjef Nitedals Tendstikker, tlf: 920 85 814


Swedish Match Norge AS er et heleid datterselskap av Swedish Match AB. Swedish Match AB utvikler, produserer og selger markedsledende produkter innen røykfrie produkter, sigarer, lightere og fyrstikker. Konsernets produkter selges over hele verden, og produseres i 7 forskjellige land. Konsernets rullerende omsetning var MSEK 14 134 ved utgangen av juni 2010. Aksjen er notert på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).

Pressekontakt

Nils Erlimo

Nils Erlimo

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Swedish Match Norge Mediahenvendelser +47 920 85 814
Erlend Wessel Carlsen

Erlend Wessel Carlsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Swedish Match Norge Mediahenvendelser +4740008427

Nyheter om snus

Her vil du finne informasjon om snus og annen tobakk hentet fra vitenskapelig forskning og media. Målet med siden er å bringe videre all informasjon om snus og annen tobakk, både nøytral, positiv og negativ.

La det imidlertid være sagt med en gang at snus er et nytelsesmiddel, og som for alle nytelsesmidler er måtehold å anbefale. Det er sunnere ikke å snuse enn å snuse.

Siden oppdateres av Swedish Match Norge AS. Swedish Match er verdens eldste snusselskap. I over 200 år har Swedish Match laget det som innen vitenskapen klassifiseres som svensk snus. Svensk snus selges hovedsakelig i Norge, Sverige og USA. Selskapet står blant annet bak den åpne bransjestandarden GothiaTek. Svensk snus reguleres av ”Livsmedelsverket” i Sverige (tilsvarer det norske Mattilsynet), og i tillegg stiller bransjestandarden GothiaTek strenge krav til hvordan produktet skal behandles. For eksempel omtaler GothiaTek hvordan tobakksplanten skal dyrkes, hvilke plantemidler som skal brukes, hvordan snus skal transporteres og hvordan produksjonen skal gjennomføres. Målet med GothiaTek er å redusere innholdet av de elementene som finnes naturlig i tobakk, og som man ikke ønsker skal være i det ferdige produktet. Nitrosaminer er et eksempel på et slikt stoff.

Svensk snus er en liten del av det som klassifiseres som røykfri tobakk, en kategori som består av en rekke ulike produkter. Mye av den tidligere forskningen på røykfri tobakk har inkludert flere produkter som har lite til felles med svensk snus, annet enn at de er laget av tobakk. Derfor er det også store forskjeller i konklusjonene når man ser på helseeffektene ved bruk av ulike typer røykfri tobakk. Dette kan du lese mer om på denne siden

Har du spørsmål eller kommentarer er du velkommen til å ta kontakt.

Nyheter om snus