Bilde -

Liv på Bryggen Foto Merete Gunnes

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Merete Gunnes
Last ned

Kategorier

  • byrom
  • tag arkitekter
  • tag
  • bryggen i bergen
  • bryggen

Pressekontakt

Siv Storm Thoresen

Pressekontakt HR og kommunikasjon 93640493

Lars Eirik Ulseth

Pressekontakt Daglig leder 98210751