Pressemeldinger

Krigskorset med sverd tildeles Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian

08-04-2011 18:06 CEST
Oberst Eirik Johan Kristoffersen og kaptein Jørg Lian er i Statsråd i dag tildelt Krigs...

Nytt dekorasjonsråd på plass

08-04-2011 18:05 CEST
Forsvarsministeren er glad for at et nytt dekorasjonsråd som skal gi Forsvarsdepartemen...

Norsk Orion-fly bidrar i kampen mot piratene

05-04-2011 09:14 CEST
Regjeringen framskynder et norsk styrkebidrag til det indiske hav og Adenbukta. Forsvar...

- Norsk innsats har bidratt til å redde liv i Libya

29-03-2011 11:04 CEST
- Det var helt riktig at Norge tok sin del av ansvaret for å beskytte sivilbefolkningen...

Ny database over sovjetiske krigsfanger i Norge

21-03-2011 14:38 CET
23. mars presenterer Falstadsenteret databasen Krigsgraver.no, hvor pårørende for først...

Ny samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Avinor AS

01-03-2011 09:08 CET
Regjeringen har godkjent en ny samarbeidsavtale som er fremforhandlet mellom Forsvaret ...

Økt IKT-trussel: Sikkerhetsloven evalueres

18-02-2011 10:20 CET
Forsvarsministeren har besluttet å evaluere sikkerhetsloven. – Den teknologiske utvikli...

Sverre Diesens bok Fornyelse eller forvitring. Forsvaret mot 2020 lanseres onsdag 17. februar

14-02-2011 08:49 CET
Tyve år etter den kalde krigens slutt er det norske forsvaret ennå ikke omstilt til vår...

EOS-utvalgets kjennskap til Etterretningstjenestens organisasjon og oppgaver

09-02-2011 10:34 CET
EOS-utvalget har fått fyllestgjørende innsyn i og kunnskap om Etterretningstjenestens o...

Noreg glad for den nye Start-avtalen om atomnedrusting

26-01-2011 17:12 CET
- Eg er svært glad for at Russland no har ratifisert den nye Start-avtalen om reduksjon...