Pressemeldinger

Palestinakomiteen i Norge krever innkjøpsstopp av forsvarsmateriell fra Israel

08-12-2010 09:12 CET
I Aftenposten lørdag 4. desember kommer det frem at den rød-grønne regjeringen over en ...

Ny kurs for NATO

22-11-2010 09:18 CET
NATO-toppmøtet i Lisboa 19. og 20. november fattet en rekke viktige beslutninger som st...

Utvidet nordisk-baltisk forsvarsministermøte i Oslo

05-11-2010 10:18 CET
9.-10. november vil forsvarsministre fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Latv...

Etterforskingsplikt når barn dør plutselig og uventet

22-10-2010 09:52 CEST
Regjeringen sender nå på høring forslag om å innføre etterforskingsplikt når barn dør p...

NATO-toppmøte i Lisboa 19.-20. november

20-10-2010 11:28 CEST
Statsminister Jens Stoltenberg skal delta på NATOs toppmøte i Lisboa 19.- 20. november ...

Samlar helikopterindustrien i Stavanger

18-10-2010 15:29 CEST
Arbeidet med å fase ut dagens Sea King-bergingshelikopter til fordel for nye helikoptre...

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for inhabilitet

06-10-2010 16:54 CEST
Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for at samferdselsminister Ma...

Foreslår nye regler om personer med ulovlig opphold

05-10-2010 09:16 CEST
Regjeringen har lagt frem lovforslag om å gjennomføre EUs returdirektiv i norsk rett. F...

Program for justisminister Knut Storberget 5. oktober

05-10-2010 09:15 CEST
I samband med framlegginga av statsbudsjettet for 2011 tirsdag 5. oktober har justismin...

Ny generalinspektør i Luftforsvaret

17-09-2010 16:00 CEST
Generalmajor Finn Kristian Hannestad er i statsråd 17.september 2010 beordret til tjene...