Bilder

Monique Eliassen

Monique Eliassen

13-07-2021 08:50 CEST

Rådgiver i 4human.

Hindås.jpg

Hindås.jpg

12-07-2021 09:42 CEST

Grethe Bergly og Arne Jorde

Grethe Bergly og Arne Jorde

09-07-2021 10:16 CEST

Grethe Bergly og Arne Jorde

Grethe Bergly og Arne Jorde

09-07-2021 10:16 CEST

Tom Einar Simonsen

Tom Einar Simonsen

24-06-2021 12:30 CEST

Tom Einar Simonsen, Kvalitetsrådgiver i 4human TQM.

Drammen-sykehus-uteområde.jpg

Drammen-sykehus-uteområde.jpg

16-06-2021 08:27 CEST

Nye Drammen sykehus

Håvard Strøm Halvorsen_Norconsult_branntester.jpg

Håvard Strøm Halvorsen_Norconsult_branntester.jpg

16-06-2021 08:00 CEST

Håvard Strøm Halvorsen og branntest ved bruk av trespiler på innvendige overflater i bygninger

Tester_brannutvikling i spilevegger.jpg

Tester_brannutvikling i spilevegger.jpg

16-06-2021 08:00 CEST

Tester av brannutvikling ved bruk av spilevegger på innvendige overflater i bygninger.

statistikk HR og korona.jpg

statistikk HR og korona.jpg

08-06-2021 09:00 CEST