Pressemeldinger

Utvalg skal kartlegge overgrep mot romanifolket

10-01-2011 09:44 CET
Hvordan har romanifolket (taterne) blitt behandlet i Norge? Fornyingsminister Rigmor Aa...

Miniseminar om samisk ungdomsinformasjon på nett

10-12-2010 13:51 CET
Hvordan kan det offentlige sørge for at samisk ungdom får viktig informasjon på sitt sp...

Offisiell åpning Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

15-11-2010 17:15 CET
- Det er en utfordring å fastsette riktig identitet på en del utlendinger som kommer ti...

Ber 287 kommunar ta i mot 5300 flyktningar

22-09-2010 08:39 CEST
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) ber 287 kommunar om å ta i mot til saman ...

Vernissage and exhibit of New Nordic Art in Stockholm, Sweden

04-08-2010 17:38 CEST
Vernissage and exhibit of New Nordic Art in Stockholm, Sweden - Exhibition dates August...

Stoltenberg forenkler integrering

04-03-2010 09:05 CET

Nasjonale prøver, 2009

24-02-2010 10:10 CET
Resultatene fra de nasjonale prøvene viser at innvandrerelever og norskfødte elever me...

Innvandrere i norske medier: Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv

23-02-2010 15:59 CET
- Medienes massive og problemfokuserte omtale av enkelte grupper, kan gi grobunn for ne...