Nyheter

Møte om nye bestandsmål for bjørn og ulv

10-02-2011 09:48 CET

Torsdag møter miljø- og utviklingsministeren Stortingets energi- og miljøkomité for å d...

Handsaming av klagar vedrørande kvotejakt på gaupe

01-02-2011 15:41 CET

Kvotejakta på gaupe starta i dag, 1. februar, og varer til 31. mars. Miljøverndeparteme...

Forvaltningsstyre for Seiland nasjonalpark klart

18-01-2011 08:43 CET

Miljøverndepartementet oppnevner i dag nasjonalparkstyret som skal forvalte Seiland nas...

Bestandsmålet for ulv er nådd

05-01-2011 09:30 CET

For første gang er det registrert tre helnorske valpekull innenfor yngleområdet for ulv...

Verneområdestyre som skal forvalte Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder oppnevnt

21-12-2010 16:59 CET

Miljøverndepartementet har oppnevnt verneområdestyre som skal forvalte Trollheimen og I...

Rovdata lansert

02-12-2010 09:12 CET

Statssekretær Heidi Sørensen innledet på lanseringen av Rovdata 30 november på Rockheim...

Solheim deltek på seminar om FN sitt naturmangfaldmøte

28-09-2010 09:21 CEST

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltek onsdag på eit seminar før FN sitt stor...

Hjorteforvaltninga under lupen på Hjort 2010

30-08-2010 08:50 CEST

Er dagens hjorteforvaltning eit hinder for næringsutvikling? Hjort 2010 som er eit semi...

Genmodifisert raps funnet i det fri

11-08-2010 09:54 CEST

Forskere har funnet viltvoksende genmodifisert raps i full blomst i Midtvesten. Dette e...

Madagaskars regnskog på listen over truede steder

03-08-2010 10:43 CEST

FN har vedtatt å sette regnskogen Atsinanana på Madagaskar på Unescos liste for truede ...