Pressemeldinger

Lavere nivåer av miljøgifter langs norskekysten – men fortsatt høye konsentrasjoner av kvikksølv i torsk i enkelte urbane områder

Lavere nivåer av miljøgifter langs norskekysten – men fortsatt høye konsentrasjoner av kvikksølv i torsk i enkelte urbane områder

26-01-2021 11:53 CET
Miljøgifter i marine miljøer går generelt ned i norske kystområder – men med noen unnta...

Norsk kystvann er under press: Nødvendig med krafttak for flere arter

Norsk kystvann er under press: Nødvendig med krafttak for flere arter

18-01-2021 11:13 CET
Forskere har gjort et dypdykk i vannet langs vår hundre tusen kilometer lange kyst og g...

Vannet i norske innsjøer er blitt brunere, men likevel bedre

Vannet i norske innsjøer er blitt brunere, men likevel bedre

18-01-2021 10:59 CET
Et kvart århundre etter forrige landsomfattende innsjøundersøkelse, har forskere gjort ...

NIVA and REV Ocean links up to coordinate ocean actions on four areas of activity

NIVA and REV Ocean links up to coordinate ocean actions on four areas of activity

18-12-2020 18:00 CET
REV Ocean and the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) coordinate actions agai...

NIVA på topp 10-liste i Forskningsrådets milliardinvestering i nyskapende forskning

NIVA på topp 10-liste i Forskningsrådets milliardinvestering i nyskapende forskning

16-12-2020 13:46 CET
En rekke forskerprosjekter får til sammen 2,65 milliarder kroner i støtte fra Forskning...

Forskningsrådet tildeler ca. 50 millioner til NIVA-forskning for å løse store samfunnsutfordringer

Forskningsrådet tildeler ca. 50 millioner til NIVA-forskning for å løse store samfunnsutfordringer

15-12-2020 14:30 CET
Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet 1,6 milliarder kroner i en rekke forskni...

NIVA lyser ut to forskningsdirektørstillinger

NIVA lyser ut to forskningsdirektørstillinger

07-12-2020 10:40 CET
​NIVA har ekspandert kraftig de siste årene. For å skape rom for ytterligere ekspansjon...

Norskledet EU-prosjekt skal redusere plastforsøpling gjennom standardiserte metoder for overvåking

Norskledet EU-prosjekt skal redusere plastforsøpling gjennom standardiserte metoder for overvåking

23-11-2020 13:31 CET
Det nyoppstartede EU-prosjektet EUROqCHARM skal etablere standardiserte metoder for ove...

Forskningsinstitutter vil utrede mulighetene for utvidet samarbeid

Forskningsinstitutter vil utrede mulighetene for utvidet samarbeid

10-11-2020 06:01 CET
NGI, NILU, NIVA og IFE vil utrede mulige samarbeidsmodeller. Innen 1. juli 2021 vil ins...