Gå videre til innhold
Telenorbutikken til Hedmark og Oppland

Bilde -

Telenorbutikken til Hedmark og Oppland

Mobilsjef Bjørn Ivar Moen åpnet Telenorbutikken på Amfi Raufoss da butikkjeden ble rullet ut i Hedmark og Oppland.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1959 x 1353, 609 KB
Last ned

Emner

Relaterte nyheter