Gå videre til innhold
4 av 10 ansatte bruker egne datamaskiner på hjemmekontoret

Pressemelding -

4 av 10 ansatte bruker egne datamaskiner på hjemmekontoret

Covid-19 har sendt mange av oss hjem for å jobbe. Det har også endret hvordan vi håndterer forretningskritisk data. Nye retningslinjer for hvordan vi jobber sikkert og trygt hjemmefra bør derfor på plass. Det kommer frem i rapporten «Head in the Clouds» fra IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro.

Rapporten «Head in the Clouds» fra IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro avdekker hvordan smarthus-enheter og tilhørende apper, blir utnyttet av cyberkriminelle til å nå forretningskritisk data. Ettersom veldig mange ansatte har blitt sent hjem for å jobbe som følge av pandemien, har de kriminelle begynt å utnytte dårlige sikkerhetsrutiner på hjemmekontoret.

Trend Micros «Head in the Cloud»-rapport er resultatet av en undersøkelse bestående av over 13.000 intervjuer av ansatte som jobber hjemme, fordelt på 27 land, inkludert Norge, og på tvers av alle industrier og virksomhetsstørrelser. Hensikten var å finne ut mer om arbeidsvanene relatert til det å jobbe hjemme under pandemien.

Mangler grunnleggende passordbeskyttelse

Blant annet ble det avslørt at 39 prosent av de ansatte bruker personlige enheter for å få tilgang til bedriftsdata, ofte via tjenester og applikasjoner som ligger i skyen. De personlige enhetene, være seg alt fra datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner, er ofte mindre sikret enn bedriftsenhetene og er derfor enda mer sårbare for dårlige sikrede smarthus-enheter og andre IoT-enheter installert hjemme hos de ansatte. Over en tredjedel (36 prosent) av de spurte som jobbet hjemme, hadde blant annet ikke på plass grunnleggende passordbeskyttelse på de personlige enhetene de benyttet til å jobbe med. 

- Det faktum at såpass mange ansatte bruker sine egne private enheter for å få tilgang til bedriftens data og tjenester, antyder klart og tydelig at det kan være mangel på bevissthet om sikkerhetsrisikoen forbundet med dette. Skreddersydd opplæring i cybersikkerhet som anerkjenner mangfoldet til forskjellige brukere og deres nivå av bevissthet og holdninger rundt risiko, vil være gunstig for å redusere sikkerhetstrusler som kan oppstå fra disse problemene, sier kommunikasjonssjef Karianne Myrvold i Trend Micro.

IoT-enheter er en økende sikkerhetstrussel

Over halvparten (52 prosent) av de som jobber hjemmefra svarer at de har installert IoT-enheter som er tilkoblet hjemmenettverket. Og 10 prosent har installert enheter fra mindre kjente merkevarer. Mange av disse IoT-enhetene - spesielt dem fra mindre kjente merker - har veldokumenterte svakheter knyttet til IT-sikkerhet. Disse enhetene kan i teorien tillate cyberkriminelle tilgang til hjemmenettverket, og deretter bruke ubeskyttede personlige enheter som et springbrett til bedriftens nettverk de er koblet til.

Dersom cyberkriminelle får tilgang til et hjemmenettverk, kan de installere skadelig programvare som kan infisere hele virksomheten, for eksempel ved at en ansatt tar med seg usikrede personlige enheter etter hvert som de ansatte begynner å komme tilbake til kontorene sine.

Undersøkelsen til Trend Micro avdekket også at 70 prosent av alle som jobbet hjemme, koblet sine arbeidsstasjoner til hjemmenettverket. Til tross for at disse maskinene sannsynligvis er bedre beskyttet enn de ansattes personlige enheter, utgjør det fremdeles en risiko for bedriftsdata og -systemer, hvis de ansatte har anledning til å installere ikke-godkjente applikasjoner, blant annet for å få tilgang til hjemmets IoT-enheter.

IoT-enheter kan gjøre hus smartere og hverdagen for oss enklere. Samtidig kan det også åpne nye dører for cyberkriminelle. Det må både ansatte og arbeidsgivere være veldig bevisst på, ikke minst nå som det er så mange av oss som jobber på hjemmekontor. Nå er det viktigere enn noensinne at vi som enkeltpersoner tar et skikkelig ansvar for egen IT-sikkerhet, og at arbeidsplassene tar ansvar på å utdanne sine ansatte om nødvendig IT-sikkerhet og personlig sikkerhetshygiene, advarer Myrvold. 

Oppdaterte retningslinjer

I rapporten kommer det frem at Trend Micro anbefaler arbeidsgivere å sørge for at alle som jobber hjemmefra er i samsvar med eksisterende sikkerhetsretningslinjer for bedrifter. I tillegg, hvis nødvendig, bør arbeidsgivere oppdatere retningslinjene i henhold til de nye truslene anført av praksisen om å kunne bruke personlige enheter, IoT-enheter og tilhørende applikasjoner.

Arbeidsgivere bør også vurdere sikkerhetsløsninger som de ansatte kan bruke for å sikre hjemmekontoret. Opprettelse av adskilte nettverk i hjemmene, påse at de ansatte bruker sterke passord og tar i bruk tofaktorautentisering, er noen av tiltakene som må vurderes.

En kostnadseffektiv og effektiv måte å øke IT-sikkerheten, kan være å skifte til en skybasert sikkerhetsmodell, kommer det frem av rapporten.

Klikk her for å lese «Head in the Clouds»-rapporten fra Trend Micro.

Emner

Tags


Trend Micro Incorporated er en global leder innen løsninger for sikkerhet på nett, som bidrar til en tryggere verden for utveksling av digital informasjon. Trend Micros nyskapende løsninger er utviklet for å tilby forbrukere, virksomheter og myndigheter sikkerhet til alle internett-tilkoblede enheter. 

Samtlige produkter fungerer sammen for å dele trusselinformasjon og gir et tilkoblet trusselforsvar med sentralisert synlighet og kontroll, noe som resulterer i bedre og raskere beskyttelse.Trend Micro har over 5000 ansatte i over 50 land samt verdens mest avanserte globale trusselinformasjon. Trend Micro gir organisasjoner muligheten til sikre overgangen til nettskyen.

For mer informasjon kan du gå til www.trendmicro.no eller følge oss på @TrendMicroNO på Twitter.

Pressekontakt

Karianne Myrvold

Karianne Myrvold

Pressekontakt Kommunikasjon- og markedssjef +47 908 29 666

Relaterte nyheter

Securing Your Connected World

Trend Micro er en global leder innen cybersikkerhet, hvis flere tiår med sikkerhetskompetanse, forskning og innivasjon, gjør verden trygg for utveksling av digital informasjon. For mer informasjon gå til www.trendmicro.no.

Trend Micro Norge
Karenslyst Allé 2
0278 Oslo
Norge