Skip to main content

TrønderEnergi skal levere kraft til Elkem

Nyhet   •   des 17, 2018 15:38 CET

Slik ser Elkems anlegg på Orkanger ut: Elkem Thamshavn. Foto: Elkem

Langsiktig energiavtale med kraftkrevende industri.

Elkem foredler årlig om lag 3,7 TWh kraft i Norge til produksjon av blant annet silisium, ferrosilisium og støperilegeringer.

I Trøndelag har Elkem virksomhet på Orkanger der Elkem Thamshavn produserer metallurgisk silisium og mikrosilika. Dette er kraftforedlende industri, som krever mye energi.

Metallurgisk silisium brukes i produkter innen elektronikk, solceller, i biler og bygninger. Mikrosilika brukes blant annet som en viktig råvare i bygg og konstruksjonsindustrien.

- Midt-Norge er et underskuddsområde på fornybar energi. Med ny vindkraftproduksjon i regionen reduserer vi dette underskuddet, og det gjør kraftprodusentene bedre rustet til å tilby industrien energi til konkurransedyktige priser i årene fremover, sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi.

Bildet: Ny vindkraftproduksjon i Midt-Norge bidrar til å redusere underskuddet på fornybar energi i regionen, og gjør kraftprodusentene bedre rustet til å tilby industrien fornybar energi til konkurransedyktige priser i årene fremover.

Elkem har i dag offentliggjort at de har inngått to langsiktige kraftavtaler med henholdsvis TrønderEnergi og Vattenfall.

Avtalene omfatter leveranse av til sammen om lag 525 GWh per år i perioden 2020-2026, noe som utgjør totalt 3,7 TWh for hele avtaleperioden. Avtalen med TrønderEnergi representerer cirka halvparten av dette.

- Vi er godt fornøyd med de langsiktige avtalene vi har signert. Begge avtaler sikrer oss konkurransedyktige priser og forutsigbarhet. Elkem jobber kontinuerlig med å redusere vårt miljø- og klimaavtrykk, og vi er derfor godt tilfreds med å ha inngått avtaler med ledende kraftselskaper innen fornybar energi, sier Morten Viga, konserndirektør finans i Elkem ASA.

Om Elkem ASA: Elkem ble etablert i 1904, og er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter, og har i tillegg sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer. Elkem er notert på Oslo børs og har hovedkontor i Oslo. Selskapet har 6000 ansatte med 27 verk og salgskontorer i til sammen 28 land verden over. Elkem hadde i 2017 en omsetning på 21,4 milliarder kroner. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com.