Gå videre til innhold
TrønderEnergis hovedkontor på Lerkendal i Trondheim
TrønderEnergis hovedkontor på Lerkendal i Trondheim

Pressemelding -

Halvårsrapport første halvår 2019

TrønderEnergi fikk et historisk høyt resultat i første halvår 2019. Ut over god ordinær drift er halvårsresultatet i betydelig grad påvirket av etableringen av det nye nettkonsernet, og kraftsikringskontrakter. 

TrønderEnergi-konsernet fikk et resultat etter skatt på 870 millioner første halvår 2019 mot 283 millioner første halvår 2018. I resultatet ligger det en engangsinntekt på 542 millioner som følge av at TrønderEnergi Nett og NTE Nett har gått sammen og dannet felles nettkonsern. Nettgevinsten er en regnskapsmessig oppskrivning og gir ingen likviditetseffekt til TrønderEnergi-konsernet. I tillegg inkluderer resultatet positive verdiendringer på kraftkontrakter på i overkant av 100 millioner etter skatt, mesteparten av dette også uten likviditetseffekt til konsernet. 

Driftsresultat før netto andre gevinster og tap som i hovedsak er verdiendring på kraftkontrakter, er 222 millioner kroner første halvår 2019, mot 127 millioner kroner for første halvår 2018. 

Siden både nettvirksomheten og det meste av vindkraftproduksjonen i løpet av 2018 og 2019 er skilt ut i egne selskaper hvor vårt inntektsbidrag føres under inntekt fra felleskontrollert virksomhet, er driftsresultatet i TrønderEnergi i all hovedsak relatert til vannkraftproduksjon med tilhørende virksomhet. 

Økningen fra første halvår 2018 til første halvår 2019 skyldes i hovedsak høyere produksjon og høyere realisert kraftpris. Kraftproduksjon hittil i år er på 1009 GWh, mot 859 GWh i fjor. Gjennomsnittlig kraftpris for område Midt-Norge (NO3) første halvår 2019 er på 43,31 øre/kWh mot 37,51 øre/kWh første halvår 2018. Oppnådd kraftpris (inkl. sikring) første halvår 2019 ble 39,1 øre/kWh mot 32,7 øre/kWh samme periode i fjor. 

- Vi har lagt bak oss et veldig godt økonomisk første halvår i TrønderEnergi-konsernet, og bidratt til å skape betydelige verdier for våre 24 trønderske eierkommuner, KLP og Nordmøre Energiverk, sier konsernsjef Ståle Gjersvold. 

Han kaller sammenslåingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett for en milepæl. 

- Jeg er ikke i tvil om at dette var et riktig grep å gjøre for alle parter, ikke minst for kundene, og er veldig glad for at nettkonsernet nå endelig er en realitet, sier Gjersvold. 

Konsernsjefen er også godt fornøyd med utviklingen i produksjons- og utviklingsdelen av TrønderEnergi. 

- I TrønderEnergi-konsernet jobber vi hver dag for å gi Norge ren, fornybar kraft, og bidra til det grønne skiftet. Vi ser at den jobben nytter og gir resultater både for samfunnet og for oss. Vi har gjort mye, men skal gjøre mye mer fremover for å elektrifisere og energieffektivisere Norge, sier Gjersvold.

Emner

Regions


Vi baner vei for fornybarsamfunnet!

TrønderEnergi leverer fornybare og lønnsomme energiløsninger – for kunder, eiere, ansatte og samfunn.

TrønderEnergi-konsernet eier og opererer både vann- og vindkraft, har egne krafthandels- og innovasjonsmiljøer, og er eier i en av landets største nettvirksomheter.

Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

Pressekontakt

Stig Tore Laugen

Stig Tore Laugen

Pressekontakt Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar +4791600217

Vi baner vei for fornybarsamfunnet!

TrønderEnergi er et energikonsern med hovedkontor i Trondheim og produksjonssentral på Berkåk.
Konsernet eier og driver store vannkraftanlegg og har vært banebrytende for utvikling av vindkraft i Norge siden 1980-tallet.
TrønderEnergi har de siste årene satset hardt på å tilby kundenære tjenester innen elektrifisering, og er største nasjonale aktører innen elbillading til borettslag gjennom OhmiaCharging. TrønderEnergi etablerte Ohmia Retail i 2020, som tilbyr energitjenester til dagligvaresektoren over hele landet.
Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi.
TrønderEnergi eies av 19 kommuner i Sør-Trøndelag og KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap).

TrønderEnergi
Klæbuveien 118
7031 Trondheim
Norge