Gå videre til innhold
Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.
Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Pressemelding -

TrønderEnergi AS selger seg ut av NEAS AS

TrønderEnergi, NEAS og KLP har inngått et sett av avtaler som innebærer at TrønderEnergi selger sin eierandel på 49 prosent i NEAS, til KLP og NEAS. Energiselskapet NEAS driver sin virksomhet på Nordmøre, med hovedkontor i Kristiansund.

TrønderEnergi kjøper samtidig NEAS’ aksjepost på 3,6 prosent i TrønderEnergi AS.

Som en del av finansieringen vil styret i TrønderEnergi overfor generalforsamlingen foreslå å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon i B-aksjer, der alle TrønderEnergis aksjonærer gis anledning til å tegne aksjer.

Etter gjennomføring av transaksjonene, som antas å skje i månedsskiftet juni/juli 2020, vil KLP eie
33,3 prosent av aksjene i NEAS, mens kommunene Kristiansund, Tingvoll, Averøy, Smøla og Aure vil eie de resterende 66,7 prosent.

I TrønderEnergi blir eneste endring at NEAS ikke lenger er aksjonær. TrønderEnergi vil etter gjennomføring av de avtalte transaksjonene bokføre en regnskapsmessig gevinst på i overkant av 300 millioner kroner, og få en netto positiv likviditetseffekt på i overkant av 660 millioner kroner.

-I TrønderEnergi har vi i de senere årene rendyrket virksomheten vår innenfor produksjon av fornybar kraft basert på vann- og vindkraft. Vi har bygd opp en slagkraftig organisasjon for drift av vindparker, og startet et løp hvor vi bygger nye forretningsmuligheter innenfor elektrifisering og energieffektivisering, rettet mot det norske og nordiske markedet. NEAS har i samme periode, med vår støtte som aksjonær, valgt en strategi for å dekke det regionale markedets behov for et godt fungerende nett. Konsernet har bygd ut mye bredbånd og tatt en meget sterk posisjon innenfor kraftomsetning. NEAS og TrønderEnergi har med andre ord etter hvert valgt hver sin strategiske retning, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.
Han viser til at KLP med sin lange erfaring i norsk kraftsektor var en naturlig kjøper av aksjeposten i NEAS.
- KLP viste interesse for aksjepostene, og vi besluttet derfor å selge vår aksjepost i NEAS til KLP, som en langsiktig og ansvarlig finansiell investor, sier konsernsjef Gjersvold.
KLP eier i dag 10 prosent av aksjene i TrønderEnergi, og 20 prosent i nettkonsernet Tensio, hvor TrønderEnergi og NTE eier 40 prosent hver.

Styreleder i NEAS, Kjell Neergaard sier eierkommunene på Nordmøre ønsker KLP velkommen som ny deleier i NEAS.
- Vi vet fra erfaringer TrønderEnergi har gjort med KLP som eier siden 2011, at kombinasjonen av KLPs langsiktighet som forvalter av pensjonsmidler, og kraftbransjens langsiktige investeringer innenfor samfunnskritisk infrastruktur, passer godt sammen, sier Neergaard.
– Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap har KLP et langsiktig perspektiv som finansiell investor i norske kraftselskap. Vi har hatt indirekte eierskap i NEAS siden 2015 og er glad for at vi nå kan ta en direkte og større posisjon i kraftselskapet. Det vil sikre pensjoner for fremtiden gjennom god avkastning samtidig som vi øker investeringene i fornybar, sier konserndirektør Aage Schaanning for økonomi og finans i KLP.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:

For TrønderEnergi

For NEAS

For KLP

  • Kommunikasjonsdirektør Sissel Bjaanæs, tlf. 932 56 350.
  • Kommunikasjonsrådgiver Glenn Slydal Johansen, tlf. 930 37 976

KORT FAKTA OM HVERT SELSKAP

TrønderEnergi:

TrønderEnergi-konsernet har tre hovedområder: produksjon av vann-og vindkraft, samt utvikling av framtidsrettede energirelaterte tjenester.
Hovedkontor på Lerkendal i Trondheim.
TrønderEnergi eies av 18 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag), KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.
TrønderEnergi bidro i 2019 til å etablere Norges nest største nettselskap, Tensio AS, etter å ha slått sammen nettvirksomheten med NTE Nett.
TrønderEnergi og NTE eier 40 prosent hver av Tensio, KLP eier 20 prosent.

NEAS:

NEAS AS har fem forretningsområder; produksjon av vannkraft fra fire kraftstasjoner, salg av energi til sluttkunder, overføring av kraft, salg av bredbåndstjenester og installasjonsvirksomhet. Organiseringen er kundesentrisk med en tanke om at kunder bruker energi og telekomtjenester mer og mer effektivt. Hovedkontoret ligger i Kristiansund og det er 170 personer ansatt i konsernet. NEAS har vært eide av Kristiansund, Averøy, Aure, Tingvoll, og Smøla kommune samt TrønderEnergi AS siden 2001, og vil fremover få et eierskap som består av de samme kommunene samt KLP.

KLP:

KLP er Norges største pensjonsselskap. Rundt én million yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

.

Emner

Regions


Vi baner vei for fornybarsamfunnet!

TrønderEnergi leverer fornybare og lønnsomme energiløsninger – for kunder, eiere, ansatte og samfunn.

TrønderEnergi-konsernet eier og opererer både vann- og vindkraft, har egne krafthandels- og innovasjonsmiljøer, og er eier i en av landets største nettvirksomheter.

Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

Pressekontakt

Stig Tore Laugen

Stig Tore Laugen

Pressekontakt Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar +4791600217
Vegard Knudsen

Vegard Knudsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99599836

Vi baner vei for fornybarsamfunnet!

TrønderEnergi leverer fornybare og lønnsomme energiløsninger - for kunder, eiere og samfunn. TrønderEnergi-konsernet eier og opererer både vann- og vindkraft, eier og driver en av landets største nettvirksomheter, og har egne krafthandels- og innovasjonsmiljøer.
TrønderEnergi har i underkant av 200 ansatte.
Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi.
TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

TrønderEnergi
Klæbuveien 118
7031 Trondheim
Norge