Bilde -

Lille Malado blir holdt av sin mor Masibiry på helsesenteret i Koumatou, Mali

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: © UNICEF/UN0188888/Njiokiktjien VII Photo
Last ned

Emner

  • Helseorganisasjoner

Kategorier

  • nyfødt

Pressekontakt

Jean-Yves Gallardo

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 992 89 629

Relatert innhold