Hovedopptaket til fagskoler 2020

Pressemeldinger   •   mai 28, 2020 11:00 CEST

Nå er opptakstallene fra det aller første fagskoleopptaket gjennom Samordna opptak klare. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har sendt ut tilbud om studieplass til 6 005 søkere ved de 30 fagskolene som deltar i årets Samordna opptak.

Stor økning i sikker deling av utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen

Nyheter   •   mai 08, 2020 12:35 CEST

I 2019 hadde Vitnemålsportalen over 370.000 innlogginger og over 100.000 personer delte sine resultater derfra. Antall pålogginger økte med over 50 % fra 2018 til 2019, og det siste året har bruken særlig økt blant de over 40 år.

Digitale vitnemål på full fart inn i høyere utdanning

Nyheter   •   apr 29, 2020 08:30 CEST

Det har lenge vært et ønske om å digitalisere vitnemål i norsk høyere utdanning. Innføring av Vitnemålsportalen har gjort mange papirutskrifter overflødige, men vi er ikke helt i mål. Nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål har utarbeidet et forslag til løsning som nå har vært på høring i UH-sektoren.

Rekordhøg søking til høgare utdanning i 2020

Pressemeldinger   •   apr 24, 2020 09:00 CEST

150 784 personar har per 16. april 2020 søkt opptak til universitet og høgskular gjennom Samordna opptak. Dette er 12 052 fleire søkjarar enn i 2019, det vil seie ein auke på 8,7 %. I opptaket til høgare yrkesfagleg utdanning ved fagskulane har 9 432 søkt om studieplass.

Vitenskapelig publisering i 2019: Fortsatt økning i antall publikasjoner

Nyheter   •   apr 03, 2020 14:27 CEST

Tall for norsk forskningspublisering i 2019 (NVI-rapporteringen) er nå klare. Forskningsinstitusjonene rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2019 sammenlignet med 2018. Trenden med at flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig fortsatte også i 2019. Litt over halvparten av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid.

Terje Mørland ny avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit

Pressemeldinger   •   apr 01, 2020 10:59 CEST

Terje Mørland (48) blir ny avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, han tiltrer i jobben i juni. Mørland kommer fra stillingen som administrerende direktør i NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Ikke vent med å søke Samordna opptak

Nyheter   •   mar 30, 2020 09:53 CEST

Mye står stille eller har redusert tempo i Norge nå, men Samordna opptak er digitalt, tilgjengelig for søking 24 timer i døgnet og går som planlagt også under koronakrisen. Alle studiesøkere oppfordres til å søke allerede nå, så kan de ta påskeferie med god samvittighet.

Tre nye publiser og les-avtalar forhandla fram av Unit

Pressemeldinger   •   mar 24, 2020 17:51 CET

For eitt år sidan forhandla Unit fram den første «publiser og les»-avtalen, no er talet åtte. Unit har forhandla avtalar med Sage, CUP og ACS.

Enormt trykk på digital undervisning

Nyheter   •   mar 13, 2020 17:09 CET

380 personer logget seg på da Unit inviterte til webinar om digital undervisning. Læresteder, Unit, departementet og leverandører gjør det de kan for å sikre kontinuitet i undervisningen nå som koronapandemien er et faktum.

Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Nyheter   •   mar 10, 2020 14:23 CET

Ved inngangen til 2021 skal ny digitaliseringsstrategien for universitets- og høgskolesektoren lanseres. Strategien skal gi et helhetlig og oppdatert bilde av alle sider ved digitalisering i sektoren, og samle institusjonene i sektoren om felles mål og tiltak. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning skal lede strategiarbeidet.

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Seksjonssjef kommunikasjon
  • Unit
  • abzshdnilend.hwbeijrgsx-trdesdcdamll@sfuncvitdf.naqoke
  • 91139271

Om Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning leverer et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning. Unit har en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringspolitikk. Unit samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler.
Unit har ca. 200 ansatte og 520 millioner kroner i omsetning. Unit forvalter avtaler for 750 millioner og betjener 220 virksomheter innen høyere utdanning, forskning og formidling. Hovedkontoret ligger i Teknobyen  i Trondheim, og har avdelingskontor i Fridtjof Nansens gate i Oslo.

Adresse

  • Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Abels gate 5A
  • 7030 TRONDHEIM
  • Norge