Gå videre til innhold
Giulia Casella fra Fagskolen i Hordaland ser fram til et samordna opptak

Bilde -

Giulia Casella fra Fagskolen i Hordaland ser fram til et samordna opptak

Administrasjonsleder Giulia Casella ved Fagskolen i Hordaland tror et samordna opptak for fagskolene vil ha en positiv effekt på søkertallene ved at flere søkere vil kunne se fagskoleutdanning som et godt og riktig alternativ for dem.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Lars Fuglevaag/Unit
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1200 x 1116, 851 KB
Last ned

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Åshild Berg-Tesdal

Åshild Berg-Tesdal

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør 91139271

Relatert innhold

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sikt utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning. I samspill med våre brukere og kunder skal vi tilby en felles infrastruktur for kunnskapssektoren som gir en smidigere hverdag, og som oppfyller overordnete mål om digitalisering, datadeling og åpen forskning.

Sikt har hovedkontor i Trondheim, og kontorsteder i Bergen og Oslo.

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Abels gate 5, Teknobyen
7030 Trondheim
Norge