Skip to main content

Tags

Digitalisering i UH sektoren

Forskning

Undervisning

Andre nyheter

Siste nyheter

Nye krav til overføring av personopplysninger etter EU-dom

Nye krav til overføring av personopplysninger etter EU-dom

Nyheter   •   sep 08, 2020 13:05 CEST

EU-domstolen har i Schrems II-dommen underkjent Privacy Shield-avtalen og kommet med nye krav til overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området (tredjeland).

Forenklet tilgang til helsedata med den nye Helseanalyseplattformen

Forenklet tilgang til helsedata med den nye Helseanalyseplattformen

Nyheter   •   sep 08, 2020 09:21 CEST

Nå starter Helsedataprogrammet byggingen av Helseanalyseplattformen, som skal gi mer og bedre norsk helseforskning. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er en av flere parter i samarbeidet om den nye analyseplattformen som skal gi forskerne enklere tilgang til helsedata.

Suppleringsopptak til høyere utdanning

Suppleringsopptak til høyere utdanning

Nyheter   •   jul 29, 2020 09:00 CEST

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak, sendte i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Av disse har 70 731 (65,5 %) takket ja til studieplass innen fristen 24. juli. I 2019 svarte 66 045 (65,4 %) av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass.

Hovedopptaket til høyere utdanning 2020

Hovedopptaket til høyere utdanning 2020

Pressemeldinger   •   jul 24, 2020 10:00 CEST

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak, sender i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Dette er 8 680 flere søkere med tilbud enn i 2019, en økning på 8,7 %. Av 149 541 søkere, er 135 742 kvalifisert for minst ett studium. Det er en oppgang på 14 724 søkere (12,2 %) fra 2019.

Digitale prøvebevis fra Statsborgerprøven og norskprøven tilgjengelig i Vitnemålsportalen

Digitale prøvebevis fra Statsborgerprøven og norskprøven tilgjengelig i Vitnemålsportalen

Nyheter   •   jun 25, 2020 07:59 CEST

For første gang er resultater fra andre enn universiteter og høgskoler tilgjengelig for deling fra Vitnemålsportalen. Nå som resultatene fra årets Statsborgerprøver og norskprøver er klare kan alle med bestått resultat enkelt dele sine resultater derfra.

Evaluering av Felles Studentsystem (FS)

Evaluering av Felles Studentsystem (FS)

Nyheter   •   jun 19, 2020 12:59 CEST

Våren 2020 ble Felles Studentsystem (FS) evaluert. Sluttrapporten konkluderer med at FS i stor grad dekker primærbehovene til brukerne, men at deler av systemet – spesielt FS-klienten – har behov for fornyelse.

43 tidsskrift har meldt seg til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap

43 tidsskrift har meldt seg til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap

Nyheter   •   jun 17, 2020 08:07 CEST

15. juni 2020 var det frist for innmelding til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap. Unit tok imot 43 innmeldingar frå tidsskrift som ønsker å vere del av ordninga.

Bedre informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning – Nettkriminalitet utgjør størst risiko

Bedre informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning – Nettkriminalitet utgjør størst risiko

Pressemeldinger   •   jun 16, 2020 07:50 CEST

Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren er styrket og har hatt en positiv utvikling siste året. Likevel er det høy risiko for at sektoren ikke når sine mål for dette arbeidet i inneværende strategiperiode.

Hovedopptaket til fagskoler 2020

Hovedopptaket til fagskoler 2020

Pressemeldinger   •   mai 28, 2020 11:00 CEST

Nå er opptakstallene fra det aller første fagskoleopptaket gjennom Samordna opptak klare. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har sendt ut tilbud om studieplass til 6 005 søkere ved de 30 fagskolene som deltar i årets Samordna opptak.

Stor økning i sikker deling av utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen

Stor økning i sikker deling av utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen

Nyheter   •   mai 08, 2020 12:35 CEST

I 2019 hadde Vitnemålsportalen over 370.000 innlogginger og over 100.000 personer delte sine resultater derfra. Antall pålogginger økte med over 50 % fra 2018 til 2019, og det siste året har bruken særlig økt blant de over 40 år.

Digitale vitnemål på full fart inn i høyere utdanning

Digitale vitnemål på full fart inn i høyere utdanning

Nyheter   •   apr 29, 2020 08:30 CEST

Det har lenge vært et ønske om å digitalisere vitnemål i norsk høyere utdanning. Innføring av Vitnemålsportalen har gjort mange papirutskrifter overflødige, men vi er ikke helt i mål. Nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål har utarbeidet et forslag til løsning som nå har vært på høring i UH-sektoren.

Rekordhøg søking til høgare utdanning i 2020

Rekordhøg søking til høgare utdanning i 2020

Pressemeldinger   •   apr 24, 2020 09:00 CEST

150 784 personar har per 16. april 2020 søkt opptak til universitet og høgskular gjennom Samordna opptak. Dette er 12 052 fleire søkjarar enn i 2019, det vil seie ein auke på 8,7 %. I opptaket til høgare yrkesfagleg utdanning ved fagskulane har 9 432 søkt om studieplass.

Vitenskapelig publisering i 2019: Fortsatt økning i antall publikasjoner

Vitenskapelig publisering i 2019: Fortsatt økning i antall publikasjoner

Nyheter   •   apr 03, 2020 14:27 CEST

Tall for norsk forskningspublisering i 2019 (NVI-rapporteringen) er nå klare. Forskningsinstitusjonene rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2019 sammenlignet med 2018. Trenden med at flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig fortsatte også i 2019. Litt over halvparten av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid.

Terje Mørland ny avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit

Terje Mørland ny avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit

Pressemeldinger   •   apr 01, 2020 10:59 CEST

Terje Mørland (48) blir ny avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, han tiltrer i jobben i juni. Mørland kommer fra stillingen som administrerende direktør i NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Ikke vent med å søke Samordna opptak

Ikke vent med å søke Samordna opptak

Nyheter   •   mar 30, 2020 09:53 CEST

Mye står stille eller har redusert tempo i Norge nå, men Samordna opptak er digitalt, tilgjengelig for søking 24 timer i døgnet og går som planlagt også under koronakrisen. Alle studiesøkere oppfordres til å søke allerede nå, så kan de ta påskeferie med god samvittighet.

Tre nye publiser og les-avtalar forhandla fram av Unit

Tre nye publiser og les-avtalar forhandla fram av Unit

Pressemeldinger   •   mar 24, 2020 17:51 CET

For eitt år sidan forhandla Unit fram den første «publiser og les»-avtalen, no er talet åtte. Unit har forhandla avtalar med Sage, CUP og ACS.

Enormt trykk på digital undervisning

Enormt trykk på digital undervisning

Nyheter   •   mar 13, 2020 17:09 CET

380 personer logget seg på da Unit inviterte til webinar om digital undervisning. Læresteder, Unit, departementet og leverandører gjør det de kan for å sikre kontinuitet i undervisningen nå som koronapandemien er et faktum.

Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Nyheter   •   mar 10, 2020 14:23 CET

Ved inngangen til 2021 skal ny digitaliseringsstrategien for universitets- og høgskolesektoren lanseres. Strategien skal gi et helhetlig og oppdatert bilde av alle sider ved digitalisering i sektoren, og samle institusjonene i sektoren om felles mål og tiltak. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning skal lede strategiarbeidet.

Evaluering av Felles Studentsystem (FS) i gang

Evaluering av Felles Studentsystem (FS) i gang

Nyheter   •   feb 24, 2020 19:24 CET

Siden Felles Studentsystem (FS) ble lansert på midten av 90-tallet har systemet vært et studieadministrativt nav i UH-sektoren. Nå er Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning i gang med evaluering av FS for å rigge systemet for fremtidens behov.

Nå får UH-sektoren felles system for identitets- og tilgangsstyring (IAM)

Nå får UH-sektoren felles system for identitets- og tilgangsstyring (IAM)

Nyheter   •   feb 06, 2020 07:59 CET

Med stadig økt satsing på livslang læring, studentmobilitet og samarbeid om studietilbud vil behovet for mobilitet på tvers av institusjonsgrenser øke i framtida. Studenter tar emner ved flere læresteder i løpet av studietiden, og ansatte ved universiteter og høgskoler har ofte bistillinger, oppdrag og verv ved flere institusjoner.