Skip to main content

Tags

Digitalisering i UH sektoren

Forskning

Undervisning

Andre nyheter

Nye krav til overføring av personopplysninger etter EU-dom

Nye krav til overføring av personopplysninger etter EU-dom

Nyheter   •   sep 08, 2020 13:05 CEST

EU-domstolen har i Schrems II-dommen underkjent Privacy Shield-avtalen og kommet med nye krav til overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området (tredjeland).

Forenklet tilgang til helsedata med den nye Helseanalyseplattformen

Forenklet tilgang til helsedata med den nye Helseanalyseplattformen

Nyheter   •   sep 08, 2020 09:21 CEST

Nå starter Helsedataprogrammet byggingen av Helseanalyseplattformen, som skal gi mer og bedre norsk helseforskning. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er en av flere parter i samarbeidet om den nye analyseplattformen som skal gi forskerne enklere tilgang til helsedata.

Suppleringsopptak til høyere utdanning

Suppleringsopptak til høyere utdanning

Nyheter   •   jul 29, 2020 09:00 CEST

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak, sendte i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Av disse har 70 731 (65,5 %) takket ja til studieplass innen fristen 24. juli. I 2019 svarte 66 045 (65,4 %) av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass.

Digitale prøvebevis fra Statsborgerprøven og norskprøven tilgjengelig i Vitnemålsportalen

Digitale prøvebevis fra Statsborgerprøven og norskprøven tilgjengelig i Vitnemålsportalen

Nyheter   •   jun 25, 2020 07:59 CEST

For første gang er resultater fra andre enn universiteter og høgskoler tilgjengelig for deling fra Vitnemålsportalen. Nå som resultatene fra årets Statsborgerprøver og norskprøver er klare kan alle med bestått resultat enkelt dele sine resultater derfra.

Evaluering av Felles Studentsystem (FS)

Evaluering av Felles Studentsystem (FS)

Nyheter   •   jun 19, 2020 12:59 CEST

Våren 2020 ble Felles Studentsystem (FS) evaluert. Sluttrapporten konkluderer med at FS i stor grad dekker primærbehovene til brukerne, men at deler av systemet – spesielt FS-klienten – har behov for fornyelse.

43 tidsskrift har meldt seg til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap

43 tidsskrift har meldt seg til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap

Nyheter   •   jun 17, 2020 08:07 CEST

15. juni 2020 var det frist for innmelding til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap. Unit tok imot 43 innmeldingar frå tidsskrift som ønsker å vere del av ordninga.

Stor økning i sikker deling av utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen

Stor økning i sikker deling av utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen

Nyheter   •   mai 08, 2020 12:35 CEST

I 2019 hadde Vitnemålsportalen over 370.000 innlogginger og over 100.000 personer delte sine resultater derfra. Antall pålogginger økte med over 50 % fra 2018 til 2019, og det siste året har bruken særlig økt blant de over 40 år.

Digitale vitnemål på full fart inn i høyere utdanning

Digitale vitnemål på full fart inn i høyere utdanning

Nyheter   •   apr 29, 2020 08:30 CEST

Det har lenge vært et ønske om å digitalisere vitnemål i norsk høyere utdanning. Innføring av Vitnemålsportalen har gjort mange papirutskrifter overflødige, men vi er ikke helt i mål. Nasjonal arbeidsgruppe for digitalisering av vitnemål har utarbeidet et forslag til løsning som nå har vært på høring i UH-sektoren.

Vitenskapelig publisering i 2019: Fortsatt økning i antall publikasjoner

Vitenskapelig publisering i 2019: Fortsatt økning i antall publikasjoner

Nyheter   •   apr 03, 2020 14:27 CEST

Tall for norsk forskningspublisering i 2019 (NVI-rapporteringen) er nå klare. Forskningsinstitusjonene rapporterte inn flere vitenskapelige publikasjoner i 2019 sammenlignet med 2018. Trenden med at flere artikler blir gjort åpent tilgjengelig fortsatte også i 2019. Litt over halvparten av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid.

Ikke vent med å søke Samordna opptak

Ikke vent med å søke Samordna opptak

Nyheter   •   mar 30, 2020 09:53 CEST

Mye står stille eller har redusert tempo i Norge nå, men Samordna opptak er digitalt, tilgjengelig for søking 24 timer i døgnet og går som planlagt også under koronakrisen. Alle studiesøkere oppfordres til å søke allerede nå, så kan de ta påskeferie med god samvittighet.

Enormt trykk på digital undervisning

Enormt trykk på digital undervisning

Nyheter   •   mar 13, 2020 17:09 CET

380 personer logget seg på da Unit inviterte til webinar om digital undervisning. Læresteder, Unit, departementet og leverandører gjør det de kan for å sikre kontinuitet i undervisningen nå som koronapandemien er et faktum.

Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren

Nyheter   •   mar 10, 2020 14:23 CET

Ved inngangen til 2021 skal ny digitaliseringsstrategien for universitets- og høgskolesektoren lanseres. Strategien skal gi et helhetlig og oppdatert bilde av alle sider ved digitalisering i sektoren, og samle institusjonene i sektoren om felles mål og tiltak. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning skal lede strategiarbeidet.

Evaluering av Felles Studentsystem (FS) i gang

Evaluering av Felles Studentsystem (FS) i gang

Nyheter   •   feb 24, 2020 19:24 CET

Siden Felles Studentsystem (FS) ble lansert på midten av 90-tallet har systemet vært et studieadministrativt nav i UH-sektoren. Nå er Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning i gang med evaluering av FS for å rigge systemet for fremtidens behov.

Nå får UH-sektoren felles system for identitets- og tilgangsstyring (IAM)

Nå får UH-sektoren felles system for identitets- og tilgangsstyring (IAM)

Nyheter   •   feb 06, 2020 07:59 CET

Med stadig økt satsing på livslang læring, studentmobilitet og samarbeid om studietilbud vil behovet for mobilitet på tvers av institusjonsgrenser øke i framtida. Studenter tar emner ved flere læresteder i løpet av studietiden, og ansatte ved universiteter og høgskoler har ofte bistillinger, oppdrag og verv ved flere institusjoner.

Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering

Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering

Nyheter   •   des 20, 2019 14:36 CET

Unit har mottatt en ny utredning om rettighets- og lisensspørsmål i forbindelse med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Utredningen berører også forskningsinstitusjonenes ansvar og rettigheter som arbeidsgivere og andre problemstillinger knyttet til bruk av Creative Commons-lisenser.

Samordna opptak til fagskoler i 2020

Samordna opptak til fagskoler i 2020

Nyheter   •   nov 28, 2019 13:10 CET

​​Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning lanserer nytt samordna opptak for fagskolene 1. februar 2020. Med et samordna opptak vil fagskolene få mer synlighet, automatikk og digital støtte i saksbehandlingen.

​Evaluerer regelverket for opptak til høyere utdanning

​Evaluerer regelverket for opptak til høyere utdanning

Nyheter   •   nov 21, 2019 22:45 CET

I slutten av juli fikk drøyt 138 000 søkere til høyere utdanning vite om de har kommet inn på det studiet de helst ønsker. Regelverket som ligger til grunn for rangeringen av søkerne evalueres og vurderes i disse dager. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) leder prosjektet.

Ny og forbedret webløsning for etter- og videreutdanning

Ny og forbedret webløsning for etter- og videreutdanning

Nyheter   •   nov 14, 2019 12:04 CET

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning lanserer ny og forbedret løsning som forenkler og effektiviserer administrasjon av etter- og videreutdanning (EVU). EVUweb gjør det enklere for læresteder, studenter og virksomheter å gjennomføre kompetansetiltak. Utviklingen skjer i samarbeide mellom Unit og lærestedene.

Dobler investeringene til digital eksamen

Dobler investeringene til digital eksamen

Nyheter   •   okt 23, 2019 13:37 CEST

Utviklingen av digital eksamen er omfattende. Nå blir dette et stadig viktigere satsingsområde innen digitalisering av universitets og høyskolesektoren. Budsjettet er nær doblet og veksten i andel digitale eksamener har siden 2016 økt med hele 190%. Det skriver Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester innen høyere utdanning og forskning i «Digital eksamen, årsrapport 2018».

Unit signerer avtale om open publisering med Taylor & Francis

Unit signerer avtale om open publisering med Taylor & Francis

Nyheter   •   okt 04, 2019 10:00 CEST

Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking inngår avtale om open tilgang og publisering med Taylor & Francis. Avtalen er forhandla fram i samarbeid med og på vegner av norske forskingsinstitusjonar. Dermed har Unit nådd målet om å gi norske forskarar høve til å publisere ope hos dei fire største utgivarane av forskingslitteratur.