Gå videre til innhold
Samordna opptak for fagskoler vil gi utdanningene bedre synlighet
Samordna opptak for fagskoler vil gi utdanningene bedre synlighet

Nyhet -

​Fagskolene samles om felles opptak

Et nasjonalt, samordna opptak til fagskoler skal bidra til økt synlighet for fagskoleutdanningene. Målet er at dette skal føre til økt søkning til fagskolene og flere som gjennomfører fagskoleutdanning. Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning skal få på plass et samordna opptak fra 2020.

Med et samordna opptak vil fagskolene få et opptak som gir mer automatikk og digital støtte i saksbehandlingen. 28. og 29. januar møttes over 100 representanter for fagskolene på Lillestrøm for å bli orientert om prosjektet og komme med innspill.

Fagfolk for fremtiden

Som et ledd i arbeidet med å styrke fagskolene ønsker Stortinget og regjeringen at det etableres et samordna opptak til yrkesfaglig høyere utdanning ved fagskoler på lik linje med samordna opptak til høyere utdanning i universitets- og høyskolesektoren. Dette er beskrevet i Stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden. Fra og med 2020 er målet at studieplassene ved alle offentlige fagskoler og flere private fagskoler lyses ut gjennom Samordna opptak.

  • En hovedoppgave for Unit er å bidra til digitalisering, effektivisering, og samordning av tjenester som hjelper utdanningssektoren med å nå sine mål, sier direktør Roar Olsen i Unit. - Med fagskoleopptaket er vi i gang med arbeidet på en tjeneste som skal fungere godt både for søkere og fagskoler. Den vil synliggjøre fagskoleutdanning på lik linje med annen høyere utdanning, noe som vil gi økt oppmerksomhet om dette utdanningstilbudet. Dette er i tråd med regjeringens målsetninger.

Bedre synlighet

Gjennom et felles nettsted hvor alle fagskoleutdanninger presenteres, vil studiene bli bredere synliggjort. Søkerne vil ha all informasjon om fagskolestudier på ett sted. Informasjonen vil presenteres på www.samordnaopptak.no, noe som gjør at elever i videregående opplæring og andre potensielle søkere til høyere utdanning vil få samlet oversikt over all høyere utdanning, både ved fagskoler og universiteter og høyskoler.

  • Vi ser veldig fram til å bli synlige på linje med annen høyere utdanning, sier administrasjonsleder Giulia Casella ved Fagskolen i Hordaland. – Det tror vi vil ha en positiv effekt på søkertallene ved at flere søkere vil kunne se fagskoleutdanning som et godt og riktig alternativ for dem.

Viktig med samarbeid

For at et samordna opptak skal kunne gjennomføres er det svært viktig med et nært og godt samarbeid mellom fagskolene, og mellom Unit og fagskolene. Unit må bygge kompetanse om fagskolesektoren slik at direktoratet har samme kunnskap om fagskoler og fagskoleutdanningen som om universitets- og høyskolesektoren. Det er også nødvendig å bygge et nettverk mellom fagskolene for å få felles forståelse av fagskoleopptaket og regelverket. Konferansen på Lillestrøm er et første steg i dette arbeidet.

Les mer om konferansen på www.unit.no/arrangement

Les mer om prosjektet på: www.unit.no/prosjekter

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Åshild Berg-Tesdal

Åshild Berg-Tesdal

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør 91139271

Relatert innhold

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sikt utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning. I samspill med våre brukere og kunder skal vi tilby en felles infrastruktur for kunnskapssektoren som gir en smidigere hverdag, og som oppfyller overordnete mål om digitalisering, datadeling og åpen forskning.

Sikt har hovedkontor i Trondheim, og kontorsteder i Bergen og Oslo.

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Abels gate 5, Teknobyen
7030 Trondheim
Norge