Gå videre til innhold
Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Nyhet -

Gjør det enklere å studere på tvers av landegrenser

Internasjonale studenter blir mer mobile med nye digitale løsninger. Med EMREX-nettverket kan studenter selv hente ut sine studieresultater og dele dem med utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere på tvers av landegrenser. Det norske bidraget til utviklingen er organisert av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

EMREX-nettverket er en løsning for datautveksling som gjør at mottakerne kan stole på at resultatene er korrekte og at behovet for papirforsendelser og ventetid reduseres. Blant de som kan ha nytte av løsningene er studenter som har vært på utvekslingsopphold, utenlandske personer som søker på høyere utdanning i Norge, norske personer som søker på høyere utdanning i utlandet og studiesteder som har studenter som har vært på utvekslingsopphold.

EMREX-nettverket har blitt utviklet gjennom et EU-finansiert Erasmus+ prosjekt hvor målet er å bidra til internasjonalisering av høyere utdanning, økt studentmobilitet og kvalitetssikring av resultatinformasjon. Norge er aktivt med i Emrex sammen med land som Sverige, Danmark, Finland, Italia, Polen, Nederland og Kroatia. Flere land er på vei inn, også land utenfor Europa.

Om EMREX:

Studentene selv starter overføringen av resultatene via studentportaler ved studiestedene. Søkeren/studenten må ha en aktiv IT-konto ved begge studiestedene for å kunne overføre resultater som blir umiddelbart tilgjengelig for mottakerinstitusjonen. 

"Studentene forventer å kunne administrere studiene sine fulldigitalt. Løsninger som EMREX og Vitnemålsportalen gir studenten tilgang til og kontroll over egne data i tillegg til å gjøre overføringen raskere og sikrere. I Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 signaliserer Kunnskapsdepartementet en oppjustering av målet fra 20% til 50% på utveksling i løpet av studietiden. EMREX kan hjelpe institusjonene med å oppfylle dette", sier Agnethe Sidselrud, seksjonssjef Unit. 

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Åshild Berg-Tesdal

Åshild Berg-Tesdal

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør 91139271

Relatert innhold

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sikt utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning. I samspill med våre brukere og kunder skal vi tilby en felles infrastruktur for kunnskapssektoren som gir en smidigere hverdag, og som oppfyller overordnete mål om digitalisering, datadeling og åpen forskning.

Sikt har hovedkontor i Trondheim, og kontorsteder i Bergen og Oslo.

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Abels gate 5, Teknobyen
7030 Trondheim
Norge