Gå videre til innhold
Åpen tilgang til Springer Natures tidsskrifter (foto: Shutterstock)
Åpen tilgang til Springer Natures tidsskrifter (foto: Shutterstock)

Nyhet -

Intensjonsavtale mellom Unit og Springer Nature: Oppfyller alle krav til åpen publisering

Et svært godt forhandlingsresultat gjør at det nå foreligger en intensjonsavtale mellom Springer Nature og Unit på vegne av norske forskningsinstitusjoner. Den nye avtalen gjelder for perioden 2020—2022.

Unit ser på Springer Nature som et akademisk forlag med klare ambisjoner om å være i forkant med avtaletyper som gir bærekraftig åpen publisering. I intensjonsavtalen som inngås mellom Unit og Springer Nature vil alle prinsipper for avtaler med åpen tilgang være oppfylt. Det innebærer blant annet at forskere kan publisere åpent uten ekstra kostnad.

Forhandlingene har pågått siden 2017, så det har vært en lang prosess for å nå dette målet. For resten av 2019 vil dagens abonnementsavtale videreføres. Fra 2020 vil norske forskingsinstitusjoner få tilbud om en treårig avtale som inkluderer publisering og lesetilgang i Springers tidsskrifter.

Avtalen med Springer Nature er den tredje avtalen som er forhandlet fram i samarbeid med bibliotekene og rektoratene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), og UiT – Norges arktiske universitet. Nok en gang har deres støtte og tyngde i forhandlingene vært avgjørende for et resultat Unit er svært fornøyd med. 

Emner

Pressekontakt

Roar Olsen

Roar Olsen

Direktør
Nina Karlstrøm

Nina Karlstrøm

Seksjonssjef Lisensavtaler og åpen tilgang + 47 922 07 676
Nils Wheeler Andenæs

Nils Wheeler Andenæs

Seniorrådgiver Lisensavtaler og åpen tilgang +47 45 11 51 09

Relatert innhold

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sikt utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning. I samspill med våre brukere og kunder skal vi tilby en felles infrastruktur for kunnskapssektoren som gir en smidigere hverdag, og som oppfyller overordnete mål om digitalisering, datadeling og åpen forskning.

Sikt har hovedkontor i Trondheim, og kontorsteder i Bergen og Oslo.

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Abels gate 5, Teknobyen
7030 Trondheim
Norge