Gå videre til innhold
Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Nyhet -

Kjøper data for å kunne sammenligne norsk og internasjonal forskning

NIB (Nasjonal infrastruktur for bibliometri) inngår kontrakt som gjør det mulig å sammenligne norsk og internasjonal forskning.

Anbudet omfatter tre separate innkjøp: bibliometriske data til NIB, importdata til Cristin og analyseverktøy. NIB får tilgang til bibliometriske data for å kunne sammenligne og analysere norsk og internasjonal forskning. Dataene skal og brukes i annen forskning, til statistikk og i utviklingsprosesser. Clarivate med databasen Web of Science er valgt som dataleverandør. Scopus (Elsevier) skal fortsatt levere data til Cristin, mens institusjonene selv får velge analyseverktøy.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er de første som får nytte av data fra Clarivate. De skal brukes i NIFU sitt arbeid for Forskingsrådet.

"Tilgangen til verdensdata vil gi helt nye muligheter for å analysere resultater av forskning i form av vitenskapelig publisering. Spesielt er dette viktig for internasjonale komparative studier, sammenligninger av Norge med andre land, samt mer basal forskning på vitenskapelig publisering. Databasen blir nyttig for å monitorere, forstå og undersøke effektene av forskningspolitiske tiltak og virkemidler" sier direktør  i NIFU, Sveinung Skule. 

NIB er et prosjekt drevet av Unit. Dataene forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Åshild Berg-Tesdal

Åshild Berg-Tesdal

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør 91139271

Relatert innhold

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sikt utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning. I samspill med våre brukere og kunder skal vi tilby en felles infrastruktur for kunnskapssektoren som gir en smidigere hverdag, og som oppfyller overordnete mål om digitalisering, datadeling og åpen forskning.

Sikt har hovedkontor i Trondheim, og kontorsteder i Bergen og Oslo.

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Abels gate 5, Teknobyen
7030 Trondheim
Norge