Skip to main content

Unit signerer avtale om åpen publisering med Taylor & Francis

Nyhet   •   okt 04, 2019 10:00 CEST

Units forhandlingsteam (f.v.) Katrine Weisteen Bjerde, Nils Andenæs, Tore Nilsen og Nina Karlstrøm. Foto: Unit

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning inngår avtale om åpen tilgang og publisering med Taylor & Francis. Avtalen er forhandlet frem i samarbeid med og på vegne av norske forskningsinstitusjoner. Dermed har Unit nådd målet om å gi norske forskere mulighet til å publisere åpent hos de fire største utgiverne av forskningslitteratur.

Avtalens verdi er i 2019 på rundt 20 millioner kroner. Fra 2020 vil avtalen med Taylor & Francis være en såkalt publiser og les-avtale. Dette representerer en ny avtaletype der det har vært utfordrende å få på plass en kostnadsstruktur som er bærekraftig for norske forskningsinstitusjoner og som forlaget aksepterer. 

Også avtalen med Taylor & Francis bygger på prinsippene for avtaler med åpen tilgang. Det innebærer blant annet at forskere kan publisere åpent uten ekstra kostnad, samtidig som full lesetilgang ved forskningsinstitusjonene ivaretas. De samme prinsippene ligger til grunn for avtalene som er inngått med Elsevier, Wiley og Springer Nature.

Samarbeid om avtaler gir forhandlingsmakt

Unit forhandler på vegne av norske forskningsinstitusjoner. Forhandlingene med Taylor & Francis har inkludert bibliotekledere og rektorer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), og UiT – Norges arktiske universitet. De er helt sentrale bidragsytere som gir tyngde og faglig støtte i forhandlingene, og samarbeidet med sektoren danner et fundament for Units forhandlingsposisjon også i fremtiden. Det vil være til hjelp i å nå målet om åpen tilgang til forskningslitteratur både i form av nye avtaler og fremtidige reforhandlinger.

Om avtalen

Avtalen utgjør 11,9 % av totalkostnaden for de fire største utgiverne. Forfattere ved institusjoner som deltar i avtalen kan lese og utgi åpent tilgjengelig i de fleste av forlagets abonnementstidsskrifter. Pr. i dag er det 23 institusjoner innenfor forskning og høyere utdanning som er deltagere i avtalen, og nye institusjoner kan om ønskelig slutte seg til. Med denne avtalen åpnes muligheten for forskere til å utgi en stadig økende mengde artikler åpent tilgjengelig i mange av forlagets tidsskrifter, og det skjer nå uten at den som publiserer må betale en publiseringsavgift. 

Norge er et av få land som har en slik avtale med Taylor & Francis. At Unit har fått forhandlet frem denne avtalen kan være et tegn på at en av verdens største akademiske utgvere endrer sitt syn på åpen tilgang og inngår lignende avtaler internasjonalt.

Fakta om avtalen
Hva er spesielt med denne avtalen?
Norge er et av få land som har inngått en publiser og les-avtale med Taylor & Francis. Dette er den fjerde og siste avtalen med de fire største utgiverne av forskningslitteratur som Unit har forhandlet for 2019/20.
Hvem er omfattet av avtalen?
Avtalen omfatter nåværende deltagere: 23 institusjoner innenfor forskning og høyere utdanning. Nye institusjoner kan om ønskelig slutte seg til avtalen.
Hva menes med "publiser og les-avtale"?
Forskere ved institusjoner som deltar i avtalen kan
lese og utgi åpent tilgjengelig i de fleste av forlagets abonnementstidsskrifter.
Hvem har forhandlet?
Unit i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, UiT – Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Rektorer ved de to førstnevnte institusjonene har deltatt i forhandlingsmøtene.
Hvilken varighet har avtalen?
Avtalen har varighet fra 2020 til og med 2022.
Er det begrensninger på hvor mye man kan publisere?
Avtalen inneholder en kvote med artikler som kan publiseres hvert år. Denne kvoten tilsvarer at en andel på 32 % av alle norske artikler kan publiseres åpent i 2019. Denne øker til 100 % i 2022.
Er avtalen Plan S-kompatibel?
Avtalen bidrar til at en økende andel av norsk forskning blir åpent tilgjengelig, og er i tråd med intensjonene i Plan S. Det kan også bidra til det internasjonale arbeidet med å konvertere tidsskrifter til åpen tilgang. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.