Skip to main content

Pressemeldinger Se alle 24 treff

Hovedopptaket til høyere utdanning 2020

Hovedopptaket til høyere utdanning 2020

Pressemeldinger   •   jul 24, 2020 10:00 CEST

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak, sender i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Dette er 8 680 flere søkere med tilbud enn i 2019, en økning på 8,7 %. Av 149 541 søkere, er 135 742 kvalifisert for minst ett studium. Det er en oppgang på 14 724 søkere (12,2 %) fra 2019.

Bedre informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning – Nettkriminalitet utgjør størst risiko

Bedre informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning – Nettkriminalitet utgjør størst risiko

Pressemeldinger   •   jun 16, 2020 07:50 CEST

Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren er styrket og har hatt en positiv utvikling siste året. Likevel er det høy risiko for at sektoren ikke når sine mål for dette arbeidet i inneværende strategiperiode.

Hovedopptaket til fagskoler 2020

Hovedopptaket til fagskoler 2020

Pressemeldinger   •   mai 28, 2020 11:00 CEST

Nå er opptakstallene fra det aller første fagskoleopptaket gjennom Samordna opptak klare. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har sendt ut tilbud om studieplass til 6 005 søkere ved de 30 fagskolene som deltar i årets Samordna opptak.

Rekordhøg søking til høgare utdanning i 2020

Rekordhøg søking til høgare utdanning i 2020

Pressemeldinger   •   apr 24, 2020 09:00 CEST

150 784 personar har per 16. april 2020 søkt opptak til universitet og høgskular gjennom Samordna opptak. Dette er 12 052 fleire søkjarar enn i 2019, det vil seie ein auke på 8,7 %. I opptaket til høgare yrkesfagleg utdanning ved fagskulane har 9 432 søkt om studieplass.

Nyheter Se alle 50 treff

Suppleringsopptak til høyere utdanning

Suppleringsopptak til høyere utdanning

Nyheter   •   jul 29, 2020 09:00 CEST

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak, sendte i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Av disse har 70 731 (65,5 %) takket ja til studieplass innen fristen 24. juli. I 2019 svarte 66 045 (65,4 %) av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass.

Digitale prøvebevis fra Statsborgerprøven og norskprøven tilgjengelig i Vitnemålsportalen

Digitale prøvebevis fra Statsborgerprøven og norskprøven tilgjengelig i Vitnemålsportalen

Nyheter   •   jun 25, 2020 07:59 CEST

For første gang er resultater fra andre enn universiteter og høgskoler tilgjengelig for deling fra Vitnemålsportalen. Nå som resultatene fra årets Statsborgerprøver og norskprøver er klare kan alle med bestått resultat enkelt dele sine resultater derfra.

Evaluering av Felles Studentsystem (FS)

Evaluering av Felles Studentsystem (FS)

Nyheter   •   jun 19, 2020 12:59 CEST

Våren 2020 ble Felles Studentsystem (FS) evaluert. Sluttrapporten konkluderer med at FS i stor grad dekker primærbehovene til brukerne, men at deler av systemet – spesielt FS-klienten – har behov for fornyelse.

43 tidsskrift har meldt seg til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap

43 tidsskrift har meldt seg til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap

Nyheter   •   jun 17, 2020 08:07 CEST

15. juni 2020 var det frist for innmelding til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap. Unit tok imot 43 innmeldingar frå tidsskrift som ønsker å vere del av ordninga.

Eventer 4 treff

Skydagene 11. og 12. desember

Skydagene 11. og 12. desember

Eventer   •   nov 05, 2018 13:36 CET

Unit arrangerer den 11. og 12. desember en samling for å markere slutten på UH-skyprogrammet, arrangementet har fått navnet Skydagene. Sammen skal vi se nærmere på hvordan skytjenester er tatt i bruk i utdanning og forskning. Representanter fra høyere utdanning og forskning vil være aktive bidragsytere. Du får også mulighet til å møte relevante leverandører.Fokus på bruk av skytjenetserSamlinge...

11-12-201812-12-2018

Scandic Lerkendal, Trondheim

BIBSYS-konferansen

BIBSYS-konferansen

Eventer   •   feb 04, 2019 14:19 CET

BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot vår visjon om å drive kunnskaps-Norge framover.

12-03-201913-03-2019

Clarion Hotel & Congress, Trondheim

Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning

Eventer   •   nov 14, 2018 10:24 CET

Digitaliseringskonferansen skal synliggjøre og forankre digitaliseringsstrategien og handlingsplanen for høyere utdanning og forskning. Den skal være en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategien kan settes ut i livet. Ledere og andre interessenter innenfor høyere utdanning og forskning kan dele erfaringer, lære og bli inspirert innenfor digitalisering. Konferansen skal bidra til ...

04-06-201905-06-2019

Clarion Hotel & Congress, Trondheim.

​EUNIS kongress

​EUNIS kongress

Eventer   •   jan 17, 2019 15:30 CET

EUNIS (European University Information Systems) avholder sin årlige kongress i Trondheim 5. - 7. juni 2019 med Campus for the Future som tema. NTNU er vertskap og Unit er medarrangør.

05-06-201907-06-2019

Trondheim

Bilder 2 treff

Giulia Casella fra Fagskolen i Hordaland ser fram til et samordna opptak

Giulia Casella fra Fagsko...

Administrasjonsleder Giulia Casella ved Fagskolen i Hordaland tror et samordna opptak for fagskolene vil ha en positiv effekt på søkertal...

Lisens Bruk i media
Fotograf/kilde Lars Fuglevaag/Unit
Last ned
Størrelse

851 KB • 1200 x 1116 px

Mer enn 100 deltakere fra fagskolene deltok på konferanse om samordna opptak.

Mer enn 100 deltakere fra...

Anne Kathrine Foss Haugen fra Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning innledet på konferanse om sa...

Lisens Bruk i media
Fotograf/kilde Lars Fuglevaag/Unit
Last ned
Størrelse

716 KB • 1200 x 688 px

Videoer 3 treff

Samordna opptak

Samordna opptak

Alvin E. Roth (USA) og Lloyd S. Shapley (USA): teorien om stabile allokeringer og for utforming av markedsinstitusjoner i praksis. Filmen...

Lisens Bruk i media
Last ned
Størrelse

640 x 360 px

Slik søker du studier i Samordna opptak

Slik søker du studier i S...

Lisens Bruk i media
Last ned
Størrelse

640 x 360 px

Students react to EMREX

Students react to EMREX

Lisens Bruk i media
Last ned
Størrelse

640 x 360 px

Kontaktpersoner Se alle 25 treff

 • Konstituert seksjonssjef
 • nafktacdshmea.ixhanvrkiinegxsska@ununiynt.banoak
 • 40629923

 • Rådgiver
 • madkrihht.caroeonnzeindrg@jwunwvitoo.ngtozg

 • Avdelingsdirektør
 • Utdanningstjenester
 • texhrjhfe.tkmogqrljwanqzd@dvundcitnd.nihobz
 • 47223199

 • Avdelingsdirektør
 • IT-utvikling
 • lafprspq.figreesdrnqikah.hlbatkclearhomgl@qnunkritbk.nkaoee
 • 48012564