Skip to main content

Direktørens ord: Om å bli kikket i kortene

Blogginnlegg   •   okt 27, 2017 13:49 CEST

Husblindhet er en sykdom som kan ramme alle hus. Sykdommen er kanskje ikke veldig smittsom, men den kan være til hinder for en sunn og god utvikling av en virksomhet. Et strekt angrep kan være skadelig, og historisk også dødelig.

Heldigvis finnes det effektive vaksiner mot husblindhet. En av vaksinene er å etablere systemer hvor noen utenfra kikker deg i kortene. Litt skummelt. Litt ubehagelig. Men sterkt medvirkende til at pasienten sikres en forsvarlig behandling hvor kvalitet og medvirkning er sentrale kriterier.

På Valnesfjord helsesportssenter har vi etablert flere systemer som skal motvirke husblindhet. Det viktigste av dem heter CARF. CARF er et sett internasjonale kvalitetsstandarder hvor vi som rehabiliteringsinstitusjon blir vurdert og målt på alle kliniske og forretningsmessige arbeidsrutiner i vår tjenestelevering. Vi har nettopp hatt et tre dagers besøk av CARF for regodkjenning. De har ettergått oss på alle områder. Pratet med pasienter, ansatte og våre oppdragsgivere. Vi er stolte over hva vi kunne presentere for dem. Selvfølgelig har vi ting å rette opp. Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess som krever og skaper fokus. Men først og fremst var deres besøk en bekreftelse på at vi tenker rett i våre programmer, og at den visjon vi har er et positivt bidrag både til den enkelte pasient og til samfunnet. Det skal vi ta med oss inn i novembermørket.

En CARF-akkreditering sikrer involvering og innsats av pasientene, og utfyller på en god måte det lovverk og de retningslinjer vi følger. Det setter press på oss, og konkretiserer og systematiserer pasientbehandlingen i vår egen virksomhet. Vi ønsker å være god. Alle helst best. For å lykkes i vårt arbeid, må CARF alltid være en integrert del av institusjonen, og ikke leve på siden av den.

Det å være CARF-akkreditert er et kvalitetsstempel som henger høyt. Pasientens selvbestemmelsesrett, autonomi, er styrket både gjennom lovgivning og høyesterettspraksis de siste årene. Pasientene skal i stadig sterkere grad få skreddersy sin egen behandling. Etablering av fritt rehabiliteringsvalg er bare en av flere virkemidler for å få dette til. Det betyr at vi som institusjon i enda større grad må lytte til pasientens ønsker og behov.Til det er CARF et viktig virkemiddel.

Et annet viktig virkemiddel til vårt «utenfrablikk» er et velfungerende brukerutvalg og pasient -og sikkerhetsutvalg.Begge utvalgene har regelmessige møter på senteret hvor vi både diskuterer drift og hvordan vi kan bedre tilbudet til pasientene våre. Utvalgene bidrar på en konstruktiv måte til å utjevne styrkeforholdet mellom behandler og pasient, og er et viktig bidrag til utvikling av vårt tilbud. Ikke alle tilbakemeldinger klarer vi å gjøre noe med. Noen liker maten søt og noen liker den salt. Men vi strekker oss langt for til enhver tid å bli bedre. Det å ha gode ambassadører med klare og ærlige tilbakemeldinger er gull verdt for oss, og vi setter stor pris på det arbeid de legger ned i sine verv.

Denne uken har vi også hatt storfint besøk av Pasient -og brukerombudet i Nordland. De fortalte om sitt lavterskeltilbud for pasientene, hvor de bistår pasientene i å sikre disse et kvalitativt og kvantitativt godt tilbud. Vi hadde en fin stund med lærende dialog mellom vårt brukerutvalg, ansatte og ombudet. Slike treff gir et kunnskapsløft for alle parter, avklarer rollefordeling og styrker pasientens rettssikkerhet i behandlingen.

Det er ikke sikkert at de tiltak vi gjennomfører ved senteret er tilstrekkelig til at vi kan utrydde all husblindhet. Men vi tror på en transparent organisasjon. En organisasjon hvor det å bli kikket i kortene er en verdi vi utvikler og setter høyt. En åpen organisasjon skaper en åpen kultur blant både pasienter og ansatte. Det er slik vi vil være. Det er det vi alltid skal strebe mot.

Ta godt vare på hverandre inn i høstkvelden.

Elke-Maria Bunk
Stolt direktør

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.