Gå videre til innhold
Forfattere:  Tove P. Bergkvist, Berit Gjessing, Anne Merete Kissow og Anders Midtsundstad
Forfattere: Tove P. Bergkvist, Berit Gjessing, Anne Merete Kissow og Anders Midtsundstad

Nyhet -

Ny bok: Aktivitet og deltakelse i fellesskap.

I et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Valnesfjord Helsesportssenter og Beitostølen Helsesportsenter utgis nå boken «Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap»

Boken presenterer sentrale perspektiver på tvers av fagfelt. Det er gjennom deltakelse i ulike sosiale fellesskap at barn og unge lærer kroppslige og sosiale ferdigheter, hvor relasjoner skapes og identitet utvikles. Boken inneholder kapitler om fritidens betydning, tilpasset fysisk aktivitet i ulike kontekster og skolens oppfølging. Forfatterne drøfter også begrepet samskaping, som legger vekt på medvirkning og tverrgående nettverk, og som kan løse utfordringer i (re)habiliteringsfeltet knyttet til likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse.

Et tverrgående blikk er viktig for alle faggrupper som bidrar i dette feltet, som pedagoger, fysio- og ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere og studenter innenfor disse fagområdene.

Boken er del av serien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» og er realisert gjennom et samarbeid mellom Beitostølen Helsesportsenter, Valnesfjord Helsesportssenter og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Kjøp boka HER

Emner

Regions

Pressekontakt

Anika Aakerøy Jordbru

Anika Aakerøy Jordbru

Leder Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser 41334668
Elke-Maria Bunk

Elke-Maria Bunk

Pressekontakt Direktør 75 60 25 11