Skip to main content

Prosjekt "Tur- og treningskompis" er avsluttet

Nyhet   •   okt 30, 2018 16:55 CET

Prosjekt har vært et av Nordland Idrettskrets bidrag for å nærme seg norsk idretts visjon om "Idrettsglede for alle!" Hovedmålet for prosjektet har vært å legge til rette for at alle mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få oppleve trygghet og mestringsglede gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv, sammen med en Tur- og treningskompis. Prosjektet ble avsluttet i sommer.

Bakgrunn
Prosjektet hadde opopstart i 2015 av Nordland idrettskrets og har blitt drevet i samarbeid mellom Forum for Natur og Friluftsliv og Valnesfjord Helsesportssenter. Nordland fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen har bidratt med finansieringen av prosjektet.

For personer med hjelpebehov kan det oppstå mange barrierer som hindrer dem i å delta i organisert fysisk aktivitet. Konseptet "Tur- og treningskompis" var bygget på flere ulike prosjekter med ambisjon om å hjelpe personer med ulike funksjonsnedsettelser til en mer aktiv fritid.

Kommualt samarbeid avgjørende
Det at kompisen er knyttet til kommunens støttekontakttjeneste har vært vesentlig da dette er ment som et bidrag til kompetanseheving og kvalitetsbedring i kommunenes allerede eksisterende tjeneste.

Trygghet i aktiviteten er helt vesentlig for å oppleve glede og mestring gjennom fysisk aktivitet. Gjennom å bygge en trygg og regelmessig relasjon mellom Tur- og treningskompisen og deltageren med et hjelpebehov har man også mulighet til å sammen finne gode løsninger på utfordringer som dukker opp i forbindelse med organisert fysisk aktivitet. På den måten gjør man det også tryggere og enklere for idrettslag og friluftsorganisasjoner å ta imot deltagere med ulike utfordringer. Tur- og treningskompisen kjenner deltageren og hans/hennes utfordringer godt, og
er tilstede for å legge best mulig til rette. Tur- og treningskompisen kan også fungere som en ekstra hjelpetrener i
aktiviteten, noe som kommer alle til gode.

Resultater
Per 31.mai 2018 hadde 160 ildsjeler gjennomført Tur - og treningskompiskurs siden oppstarten i 2015. Noen av disse var støttekontakter før kurset. De aller fleste hadde et ønske om å bli støttekontakt eller ønsket å bruke kurset i jobb eller privat og noen var nysgjerrig på hva en treningskompis var. Flere av deltakerne har vært tilknyttet et lag eller en forening. Ønsket var at flere medlemmer fra idrettslagene eller
friluftsorganisasjoner skulle melde seg på. Over halvparten av deltakerne har deltatt på en eller flere samlinger i etterkant av kurset. I tillegg til samlinger i kommunene, har det vært arrangert samlinger for
alle Tur- og treningskompiser på årlige arrangementer som Idrettskonferansen i Nordland og under Arctivity på Valnesfjord Helsesportssenter.

I løpet av prosjektperioden har prosjektledelsen vært i kontakt med alle kommuner i Nordland. 14 kurs har vært gjennomført fordelt på 18 kommuner. Målet var at konseptet Tur- og treningskompis
konseptet skulle forankres i kommunenes folkehelseplaner. Prosjektledelsen synes det har vært utforende å jobbe politisk med dette, men mener at innpasset i de kommunene hvor folkehelse er en viktig del av
kommuneplanene, har vært størst.

Bildet er hentet fra rapporten til NIK

Ekstern evaluering av prosjektet
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – AKTIV UNG ble engasjert til å gjøre en ekstern evaluering av prosjektet.

Evalueringsarbeidet har pågått i perioden oktober 2016 til november 2017. Målet med evalueringsundersøkelsen har vært å tydeliggjøre hvordan deltakerne på Tur- og treningskompiskurs har opplevd
kursets innhold, struktur, prosess og effekt. Videre var målet å kartlegge de enkelte brukeres respons på tilbudet om en Tur og treningskompis, samt de enkelte kommunenes, idrettslagenes og
friluftlivsorganisasjonenes synspunkter på hvordan de vurderer prosjektet, hvilken effekt det har gitt og om dette vil være noe de kunne ønske å satse videre på.

Konklusjon
I evalueringen, utført av NasjonalKompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, kommer det frem at det fortsatt er behov for at det jobbes videre med kommunenes organisering og fokus på støttekontakttjenesten. I tillegg kommer det fram i evalueringen, og av erfaringer underveis i prosjektet, at lag og foreninger ikke har nok kunnskap om tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelser og ønsker mer kunnskap.

NB! Vedlagt denne artikkelen finner du rapporten. Evalueringen vil bli lagt til så snart den foreligger.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.