Skip to main content

VHSS delaktig i BRIDGE-studien

Nyhet   •   jan 30, 2017 13:25 CET

Formålet med studien er å bedre kontinuiteten og kvaliteten i rehabilitering av personer med revmatiske lidelser og muskel-/skjelettplager (RMS).

Som en av åtte ulike rehabiliteringssentre i Norge, og som eneste representant for Nord-Norge, har Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) inngått avtale om å ta del i et forskningsprosjekt i regi av Diakonhjemmet sykehus og Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR). Avtalen varer fra og med 1. august 2017 og til og med 31. desember 2018.

Prosjektet er en longitudinell multisenterstudie og har fått navnet BRIDGE-studien (The BRIDGE trial). Studien ledes av Diakonhjemmet sykehus og NKRR, med finansiering fra Forskningsrådet. De øvrige rehabiliteringssentrene og sykehusene som deltar er Vikersund Kurbad, Meråker Kurbad AS, Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS, Rehabilitering Vest AS, Muritunet Rehabiliteringssenter og Sørlandet sykehus HF. Universitetet i Oslo og Sint Maartenskliniek (Nederland) er med som samarbeidspartnere. I tillegg er representanter fra Revmatikerforbundet involvert for å ivareta brukerperspektivet.

Formålet med studien er å bedre kontinuiteten og kvaliteten i rehabilitering av personer med revmatiske lidelser og muskel-/skjelettplager (RMS). Dette har man tenkt å undersøke ved å

a) utvikle og teste effekten av et intervensjonsprogram (BRIDGE-programmet) rettet mot å tette gapene i og forbedre kommunikasjon på tvers av nivåer i helsetjenesten

b) bruke et nylig utviklet sett av kvalitetsindikatorer for å sammenligne innhold og organisering av rehabilitering på tvers av ulike sentre og utforske sammenhengen mellom overholdelse av struktur og prossessindikatorer og utfall av rehabilitering for pasienter med RMS

Inklusjonsperioden er fra august 2017 til juli 2018. Deltakerne vil testes fysisk og ved hjelp av et spørreskjema-sett selvrapportere funksjon og livskvalitet ved oppstart og avslutning av rehabilitering, samt ved 2, 7 og 12 måneder etter oppstart. De ulike institusjonene vil ved randomisering valgt til å iverksette BRIDGE-programmet, som består av et skreddersydd opplegg. Kontrollgruppene vil motta det rehabiliteringstilbudet som den enkelte institusjon tilbyr allerede.

BRIDGE-studien bygger videre på tidligere gjennomførte prosjekter i regi av NKRR. Mer informasjon om disse prosjektene finner du her:

BRO-prosjektet: http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering/_5479|5495

Utvikling av kjernesett av utfallsmål til evaluering og monitorering av rehabilitering for personer med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager: http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering/_5479|5489

ROS (Rehabiliteringsopphold med oppfølgingssamtaler): http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering/_5479|5486

Utvikling og pilottesting av forslag til kvalitetsindikatorer for rehabilitering av personer med muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager: http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering/_5479|5494

VHSS er svært glade for å kunne ta del i studien og ser frem til et spennende og lærerikt samarbeid i prosjektperioden. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.