Olink Proteomics announces the availability of the most comprehensive, high-multiplex protein biomarker panel for mouse studies

Press Releases   •   Dec 14, 2017 13:30 CET

Olink Proteomics today announced the launch of Olink® MOUSE EXPLORATORY, offering 92 high-quality assays to measure mouse proteins. The panel is based on the same, well-established Proximity Extension Assay (PEA) technology behind Olink’s portfolio of high-multiplex panels for human protein biomarker discovery, and has been developed to the same high standards of validation and quality control.

Olink Proteomics announces a new oncology-focused biomarker panel that expands its protein library to over 1100 high-quality assays

Press Releases   •   Dec 13, 2018 13:30 CET

Olink Proteomics today announced the launch of Olink® ONCOLOGY III, a new oncology-focused biomarker panel that complements and expands on Olink's growing portfolio of thoroughly validated assays, extending the power of the Olink platform for discovery-scale applications to 1164 different human protein biomarkers.

Olink Proteomics announces a new biomarker panel that expands its protein library to over 1000 high-quality assays

Press Releases   •   Aug 31, 2018 12:32 CEST

Olink Proteomics today announced the launch of Olink® NEURO EXPLORATORY, a new biomarker panel that complements and expands on Olink's growing portfolio of high quality protein assays, extending the power of the Olink platform for discovery-scale application to 1072 different protein biomarkers. This will enable scientists to cast an even broader net in their protein biomarker screening studies.

Uppsalaföretag lanserar kraftfullt verktyg för precisionsmedicin

Press Releases   •   Dec 01, 2016 08:26 CET

Nu satsar Olink Proteomics på att bli en storspelare inom det heta området precisionsmedicin. – Vi tar vår teknologi ytterligare ett steg och erbjuder biomarköranalyser som inte är begränsade till specifika sjukdomar, säger Andrea Ballagi på Olink. Uppsalaföretaget som för bara några år sedan revolutionerade biomarkörforskningen lanserar nu paneler för immunsvar, organskador och metabolism.

Olink Proteomics täcker in ytterligare ett sjukdomsområde och erbjuder marknadens bredaste och mest kompletta proteinbiomarkörpanel inom immunonkologi

Press Releases   •   Sep 21, 2016 16:40 CEST

Proseek® Multiplex Immuno-Onc I, marknadens bredaste proteinbiomarkörpanel riktad mot centrala biologiska processer relaterade till immunterapi, nu är tillgänglig för omedelbar leverans. Den nya panelen är framtagen för att möta ett ökat behov inom området och hjälpa industri, forskare och kliniker att sprida nytt ljus och fatta bättre beslut i utvecklingen av immunterapi mot cancersjukdom.

Med framgång i sikte: Olink omorganiserar för att möta framtida mål

Press Releases   •   Apr 12, 2016 14:00 CEST

Uppsala, 12 april 2016 - Olink AB har genomgått en formell omorganisation och har sedan 1 april 2016 delat upp verksamheten i två bolag med separata fokusområden – Olink Proteomics och Olink Bioscience.

Olink Proteomics har som huvudsaklig inriktning att fortsätta expansionen av produktlinjen Proseek® Multiplex, en unik proteomik-plattform för analys av proteinbiomarkörer i forskning och mot kliniskt användande. Genom att satsa fullt ut på denna flaggskeppsprodukt kommer Olink Proteomics att kunna erbjuda sina nuvarande och framtida kunder marknadens mest högkvalitativa utbud av multiplexa immunoassays. Därmed vill Olink Proteomics stödja en framtida användning av biomarkörer som diagnostiska verktyg utifrån kliniskt relevanta proteinsignaturer.

VD för Olink Proteomics AB är Lotta Falck

E-post: lotta.falck@olink.com

Hemsida: www.olinkproteomics.com

Telefon 0702-71 01 07

Olink Bioscience avser att utveckla och kommersialisera de många molekylära tekniker som finns i Olinks stora, mångsidiga och växande IP-portfölj inriktad på DNA-, RNA- och proteinanalyser. Ett dedikerat och högkvalificerat forsknings- och utvecklingsteam kommer att arbeta med dessa tekniker. Detta för att fortsätta Olinks framgångsrika tradition att i samarbetet med forskare vid Uppsala universitet uppfinna och tillgängliggöra innovativa verktyg för forskare inom livsvetenskaperna och för molekylär diagnostik.

VD för Olink Bioscience är Peter Åsberg

E-post: peter.asberg@olinkbioscience.com

Hemsida: www.olinkbioscience.com

Telefon 0709-49 17 21

Omorganisationen av Olinks verksamhet syftar till att stärka de båda företagen med dedikerade resurser, för att ge dem optimala förutsättningar att utveckla morgondagens molekylära verktyg inom sina respektive expertisområden.

"I vår mycket snabbt växande Proseekverksamhet speglar delningen av bolaget både en önskan att tillmötesgå och hålla våra kunder främst, samt att ytterligare fördjupa vårt engagemang att utveckla nya värdefulla molekylära verktyg för en mångsidig forskarvärld. Båda dessa verksamheter kan nu bedrivas med total fokus och utan kompromisser, säger Andrea Ballagi, VP Sales & Marketing på Olink Proteomics och Peter Åsberg, VD på Olink Bioscience.

Om du har frågor om omorganisationen så kontakta Magnus Eriksson, Chief Financial Officer, Olink Proteomics:

E-post: magnus.eriksson@olink.com

Telefon 46 18 444 39 70

Produkt- och teknikinformation
Proseek Multiplex är baserad på Proximity Extension Assay (PEA) teknologin som utvecklats av Olink. PEA utnyttjar antikroppar utrustade med unika DNA-molekyler som vid parvis inbindning till sina målprotein ger upphov till produkter som kan läsas av med realtids-PCR. Denna detektionsmetod gör det möjligt att med mycket hög specificitet samtidigt avläsa koncentrationerna av många proteiner i mycket små mängder blodplasma eller liknande. Kombinationen av hög multiplexgrad och hög datakvalitet är två viktiga fördelar som ingen annan immunoassaymetod kan matcha, vilket gör att Proseek Multiplex har enastående förutsättningar att bidra till utvecklingen inom biomarkörforskning. En animering som illustrerar hur teknologin fungerar och vad den används till kan ses på vår YouTube-kanal.

Endast för forskningsbruk. Får ej användas för diagnostiska ändamål.

Både Olink Proteomics och Olink Bioscience har sina huvudkontor i Uppsala.

För mer information, besök www.olink.com.

Olink och Proseek är registrerade varumärken som tillhör Olink AB.

Uppsala, 12 april 2016 - Olink AB har genomgått en formell omorganisation och har sedan 1 april 2016 delat upp verksamheten i två bolag med separata fokusområden – Olink Proteomics och Olink Bioscience.

Read more »

Olink Bioscience utökar produktkatalogen mot forskning inom neurologi

Press Releases   •   Jan 27, 2016 12:50 CET

Uppsala, 27 januari 2016 - Olink Bioscience lanserar idag Proseek® Multiplex Neurology I96x96, en ny human proteinbiomarkörpanel riktad mot neurobiologi och neurologiska sjukdomar. Olink öppnar därmed upp för biomarköranalys i ett nytt spännande sjukdomsområde och utökar samtidigt biblioteket av biomarkörer i Proseek plattformen till mer än 440 unika proteinbiomarkörer.

Idag lider mer än 1 miljard människor av neurologiska sjukdomar vilket är en enorm och växande utmaning för den globala hälso- och sjukvården. Dessa sjukdomar kännetecknas ofta av någon form av mer eller mindre långvariga eller kroniska funktionshinder, och med en snabbt åldrande befolkning innebär det en mycket stor börda på vårdens resurser. Enbart i Europa uppskattades år 2010 de direkta sjukvårdskostnaderna för neurologiska sjukdomar till 300 miljarder EUR.

Proseek Multiplex Neurology I96x96 är utformad för att hjälpa forskare att upptäcka flera neurologirelaterade proteinbiomarkörer och identifiera samt verifiera relevanta proteinsignaturer (karaktäristiska uttrycksmönster baserat på flera proteiner), som kan vara av klinisk signifikans. Fler relevanta proteinbiomarkörer kommer bana väg för en bättre förståelse och diagnos av neurologiska sjukdomar, och mer individanpassad behandling för patienter. Detta kommer att bli ett viktigt bidrag för att kunna möta de enorma utmaningarna som hälso-och sjukvården står inför.

"Olink har redan på ett betydande sätt bidragit till proteinbiomarkörforskningen inom flera viktiga sjukdomsområden såsom hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, och vi är glada över att kunna utöka vårt Proseek-erbjudande till alla neuroforskare i hela världen. Vi tror att den nya panelen kommer spela en viktig roll för att förbättra vår förståelse och behandling av neurologiska sjukdomar, vilka idag kräver enorma hälso- och sjukvårds, samt samhällsekonomiska resurser globalt. I och med lanseringen av den nya panelen erbjuder vi neurologer ett kraftfullt verktyg för att snabbt och effektivt mäta många relevanta biomarkörer samtidigt och identifiera kliniskt relevanta proteinsignaturer. Inom en relativt snar framtid, kommer våra kunder vilja använda sådan information för att utveckla och validera mindre diagnostiska paneler som kan användas för att fatta viktiga kliniska beslut och underlätta mer effektiva behandlingar, anpassade till den enskilda individens behov. Olink kommer att fortsätta att utvecklas i linje med våra kunders krav, och vi har för avsikt att samarbeta med dem hela vägen, från storskalig identifiering av nya biomarkörer till utveckling av validerade kliniska paneler som ett led på vägen mot personlig medicin", säger Andrea Ballagi, VP Sales & Marketing på Olink Bioscience.

Så här säger forskarna
"Olinks neurologipanel är ett unikt verktyg för att hitta nya biomarkörer och få en bättre förståelse för patofysiologin av neurologiska sjukdomar, inklusive smärtforskning", säger Torsten Gordh, professor i klinisk smärtforskning vid Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper.

”Olink panelerna kräver en så liten provvolym att det nu är möjligt att analysera proteinprofiler för flera biomarkörer samtidigt över tid för komplexa sjukdomsprocesser, vilket skulle vara mycket svårt att analysera med andra tekniker ", säger Lars Hillered, professor i neurokemi vid Uppsala universitet Institutionen för neurovetenskap.

Information om produkten och den bakomliggande teknologin
Proseek Multiplex Neurology I96x96 är en högeffektiv och multiplex immunoassay som möjliggör samtidig detektion av 92 neurologirelaterade proteiner i endast 1 mikroliter serum, plasma, ryggmärgsvätska och många andra biologiska material. Proseek Multiplex möjliggör analys av tusentals prover per vecka, vilket dramatiskt ökar sannolikheten att hitta relevanta proteinbiomarkörer.

Proseek Multiplex är baserad på Proximity Extension Assay (PEA) teknologin som utvecklats av Olink Bioscience. PEA bygger på antikroppspar utrustade med unika DNA-molekyler som vid inbindning till sitt målprotein kan amplifieras och läsas av med realtids-PCR. Denna dubbla igenkänningsmetod, bidrar till avläsning av många målmolekyler med exceptionellt hög specificitet. Kombinationen av hög multiplexgrad och hög datakvalitet är två viktiga fördelar som ingen annan immunoassaymetod kan matcha, vilket gör att Proseek Multiplex har stora förutsättningar att bidra till utvecklingen inom biomarkörforskning.

Endast för forskningsbruk. Får ej användas för diagnostiska ändamål.

Om Olink Bioscience
Genom vårt engagemang för innovation, kvalitet, noggrannhet och öppenhet är vårt mål att producera unika produkter och tjänster för human proteinbiomarkörforskning och- utveckling. Våra banbrytande lösningar för robust och multiplex biomarköranalys hjälper forskare att på ett snabbare och säkrare sätt komma fram till forskningsresultat. Våra Proseek® Multiplex immunoassaypaneler möjliggör snabb, högeffektiv analys med exceptionell kvalitet och minimal förbrukning av värdefulla biologiska prover. Endast 1 mikroliter prov behövs för att analysera 92 biomarkörer samtidigt i 96 prover och genererar mer än 9 000 datapunkter för varje körning. Varje Proseek Multiplex panel är fokuserad på ett visst sjukdomsområde och innehåller 92 validerade och explorativa biomarkörer som har valts ut noga i samarbete med ledande experter på området. Alla analyser är noggrant kvalitetskontrollerade och vår datavalidering är fritt tillgänglig. Kunderna kan välja att köpa Proseek Multiplex kit för att köra analyserna själva, eller låta våra interna experter köra proverna genom vår analysservice.

Olink Bioscience har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

För mer information, besök www.olink.com.

Olink och Proseek är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Olink AB.

Kontaktinformation
Andrea Ballagi, MD, PhD, MBA
VP Sales & Marketing
Telefon: + 46-18-444 3970
E-post: info@olink.com

Uppsala, 27 januari 2016 - Olink Bioscience lanserar idag Proseek® Multiplex Neurology I 96x96, en ny human proteinbiomarkörpanel riktad mot neurobiologi och neurologiska sjukdomar. Olink öppnar därmed upp för biomarköranalys i ett nytt spännande sjukdomsområde och utökar samtidigt biblioteket av biomarkörer i Proseek plattformen till mer än 440 unika proteinbiomarkörer.

Read more »

Olink Bioscience lanserar en ny proteinbiomarkörpanel för forskning inom tumörsjukdomar

Press Releases   •   Dec 02, 2015 13:45 CET

Uppsala, 2 december, 2015 -Olink Bioscience lanserar idag Proseek® Multiplex Oncology II96x96, en ny proteinbiomarkörpanel som riktar sig mot olika tumörsjukdomar. Denna produkt är en del av den pågående utvecklingen av nya paneler och kompletterar de befintliga produkterna riktade mot kardiovaskulära- och inflammatoriska sjukdomar. I och med lanseringen av den nya panelen kan Olink nu erbjuda analys av mer än 350 unika proteinbiomarkörer. I början av 2016 planeras en panel riktad mot neurologiska sjukdomar vilket ytterligare utökar vårt bibliotek av proteinbiomarkörer.

Cancer fortsätter att vara en av de sjukdomar som skördar flest människoliv och kräver massiva forskningsinsatser världen över. Upptäckt och validering av proteinbiomarkörer kompletterar och förbättrar de värdefulla genombaserade studier som hittills gjorts inom cancerområdet, och kommer att vara en avgörande faktor för att övervinna de enorma utmaningar som cancer utgör för hälso- och sjukvården. Proseek® Multiplex Oncology II96x96 blir då ett viktigt verktyg i sökandet efter nya proteinsignaturer (uttrycksmönster som baseras på analys av många proteiner) som kan fungera som biomarkörer för utveckling av bättre läkemedel, förbättrad diagnostik och individanpassade behandlingar.

”Den globala hälso- och sjukvården måste hitta effektivare sätt att välja lämplig behandling till de individer som bäst kommer att svara på en viss behandling (ofta kallad personlig medicin). Det är helt klart framtiden inom hälso-och sjukvården, men för att uppnå det krävs effektiva sätt att identifiera och stratifiera patienter så att läkarna förstår hur en patient kommer att svara på en viss behandling. Genom att snabbt och noggrant mäta många proteinbiomarkörer samtidigt från små volymer av patientprover, har Proseek Multiplex enorm potential att bli ett värdefullt verktyg i denna spännande utveckling inom framtida hälso- och sjukvård. Resan mot personlig medicin har bara börjat, och Olink planerar att vara den självklara samarbetspartnern för de som driver denna utveckling", säger Andrea Ballagi, VP Sales & Marketing på Olink Bioscience”.

Information om produkten och den bakomliggande teknologin
Proseek Multiplex Oncology II96x96 är en högeffektiv och multiplex immunoassay som möjliggör samtidig detektion av 92 onkologirelaterade proteiner i endast 1 mikroliter serum, plasma och många andra biologiska material. Denna panel ersätter och förbättrar vår redan mycket framgångsrika Multiplex Oncology I v296x96 panel och möjliggör analys av 60 helt nya onkologirelaterade biomarkörer. Sammansättningen av panelen är utformad att både maximera antalet onkologimarkörer och den analytiska prestandan. Proseek Multiplex möjliggör analys av tusentals prover per vecka, vilket dramatiskt ökar sannolikheten för forskare att hitta relevanta proteinbiomarkörer.

Proseek Multiplex är baserad på Proximity Extension Assay (PEA) teknologin som utvecklats av Olink Bioscience. PEA bygger på antikroppspar utrustade med unika DNA-molekyler som vid inbindning till sitt målprotein kan amplifieras och läsas av med realtids-PCR. Denna dubbla igenkänningsmetod, bidrar till avläsning av många målmolekyler med exceptionellt hög specificitet. Kombinationen av hög multiplexgrad och hög datakvalitet är två viktiga fördelar som ingen annan immunoassaymetod kan matcha, vilket gör att Proseek Multiplex har stora förutsättningar att bidra till utvecklingen inom biomarkörforskning.

Endast för forskningsbruk. Får ej användas för diagnostiska ändamål.

Om Olink Bioscience
Genom vårt engagemang för innovation, kvalitet, noggrannhet och öppenhet är vårt mål att producera unika produkter och tjänster för human proteinbiomarkörforskning och- utveckling. Våra banbrytande lösningar för robust och multiplex biomarköranalys hjälper forskare att på ett snabbare och säkrare sätt komma fram till forskningsresultat. Våra Proseek® Multiplex immunoassaypaneler möjliggör snabb, högeffektiv analys med exceptionell kvalitet och minimal förbrukning av värdefulla biologiska prover. Endast 1 mikroliter prov behövs för att analysera 92 biomarkörer samtidigt i 96 prover och genererar mer än 9 000 datapunkter för varje körning. Varje Proseek Multiplex panel är fokuserad på ett visst sjukdomsområde och innehåller 92 validerade och explorativa biomarkörer som har valts ut noga i samarbete med ledande experter på området. Alla analyser är noggrant kvalitetskontrollerade och vår datavalidering är fritt tillgänglig. Kunderna kan välja att köpa Proseek Multiplex kit för att köra analyserna själva, eller låta våra interna experter köra proverna genom vår analysservice.

Olink Bioscience har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

För mer information, besök www.olink.com.

Olink och Proseek är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Olink AB.

Kontaktinformation
Andrea Ballagi, MD, PhD, MBA
VP Sales & Marketing
Telefon: + 46-18-444 3970
E-post: info@olink.com

Uppsala, 2 december, 2015 - Olink Bioscience lanserar idag Proseek® Multiplex Oncology II96x96, en ny proteinbiomarkörpanel som riktar sig mot olika tumörsjukdomar. I och med lanseringen av den nya panelen kan Olink nu erbjuda analys av mer än 350 unika proteinbiomarkörer riktade mot cancer, kardiovaskulära- och inflammatoriska sjukdomar.

Read more »

Olink expanderar efter försäljning av produktlinjen Duolink® till Sigma-Aldrich

Press Releases   •   Nov 10, 2015 11:13 CET

Uppsala 10 november 2015 - Olink Bioscience har sålt produktlinjen Duolink® till amerikanska Sigma-Aldrich. Försäljningen gör det möjligt för Olink att koncentrera sina resurser och fokusera på den snabbt växande kärnverksamheten och fortsätta expandera med global närvaro och lokala kontor i USA och Europa. Olink kommer nu kunna fokusera på Proseek® Multiplex och den spännande utvecklingen inom biomarkörforskningen som kommer bana väg för bättre och mer individanpassade behandlingar.

Olink Bioscience utvecklar produkter för forskning om biomarkörer. Det handlar om banbrytande analysverktyg som möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap. Olink Bioscience eftersträvar att förbättra förutsättningarna för kliniskt beslutsfattande med hjälp av molekylära biomarkörer. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Allt fler och mer informativa biomarkörer behöver mätas samtidigt för att ge ökad förståelse för olika sjukdomar vilket leder till utveckling av bättre läkemedel, förbättrad diagnostik och individanpassade behandlingar. Proseek Multiplex kan användas för att mäta ett stort antal proteiner samtidigt i mikroskopiskt små patientprover av exempelvis blodplasma eller serum, och är därför ett väldigt kraftfullt verktyg som användas inom proteinbiomarkörforskningen för att snabbare och effektivare hitta dessa nya biomarkörer.

Proseek Multiplex är idag riktad mot olika sjukdomsområden såsom onkologikardiovaskulära- och inflammatoriska sjukdomar men detta är bara början.

"Jag är mycket glad över att vi nu kan ägna all vår uppmärksamhet åt att utveckla Proseek Multiplex och uppnå våra ambitioner att bli det självklara valet av partner för biomarkörsforskare. Det finns en stark önskan inom vården att på ett effektivare sätt välja lämplig behandling som är individanpassad för att ge bästa effekt och mindre biverkningar, men för att uppnå det krävs kraftfulla och högpresterande verktyg. Genom att på ett effektivt sätt mäta många proteinbiomarkörer samtidigt från små volymer av patientprover, har Proseek Multiplex en enorm potential att bli ett värdefullt verktyg i den spännande framtida utvecklingen av sjukvården", säger Jon Heimer VD på Olink Bioscience.

”Olink har en tradition av att utveckla unika och värdefulla metoder för högpresterande analys av biomolekyler och vi har många spännande projekt i pipeline som vi verkligen ser fram emot att få dela med oss av till existerande och framtida kunder när tiden är mogen”, säger Erik Pettersson, Head of Technology.

Olink lanserade Duolink för flertalet år sedan och produkten har sedan dess fått stort genomslag inom forskarvärlden med många kunder globalt inom både akademi och läkemedelsindustri, och mer än 1000 publicerade vetenskapliga artiklar. Sigma-Aldrich, som distribuerat Duolink sedan 2013, har med stor framgång fortsatt bygga en stark global kundbas och det är med varm hand som Olink nu överlämnar produkten i Sigmas händer. 

Genom vårt engagemang för innovation, kvalitet, noggrannhet och öppenhet är vårt mål att producera unika produkter och tjänster för human proteinbiomarkörforskning och- utveckling. Våra banbrytande lösningar för kraftfull och multiplex biomarköranalys hjälper forskare att på ett effektivare och säkrare sätt komma fram till forskningsresultat. Våra Proseek® Multiplex immunoassaypaneler möjliggör snabb, högeffektiv analys med exceptionell kvalitet och minimal förbrukning av värdefulla biologiska prover. Endast 1 mikroliter prov behövs för att analysera 92 biomarkörer samtidigt i 96 prover och genererar mer än 9 000 datapunkter för varje körning. Varje Proseek Multiplex panel är fokuserad på ett visst sjukdomsområde och innehåller 92 validerade och explorativa biomarkörer som har valts ut noga i samarbete med ledande experter på området. Alla analyser är noggrant kvalitetskontrollerade och vår datavalidering är fritt tillgänglig. Kunderna kan välja att köpa Proseek Multiplex som kit för att köra analyserna själva, eller låta våra interna experter köra proverna åt dem i vår analysservice.

Olink Bioscience har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

För mer information, besök www.olink.com.

Proseek Multiplex är avsedd för forskningsändamål, ej för diagnostiskt bruk.

Olink och Proseek är av Olink AB registrerade varumärken. Sigma-Aldrich, Sigma och Duolink är av Sigma-Aldrich Co. LLC registrerade varumärken.

Kontakt:
Erik Pettersson, Head of Technology
E-post: erik.pettersson@olink.com
Telefon: 018-444 3982

Uppsala 10 november 2015 - Olink Bioscience har sålt produktlinjen Duolink® till amerikanska Sigma-Aldrich. Försäljningen gör det möjligt för Olink att koncentrera sina resurser och fokusera på den snabbt växande kärnverksamheten och fortsätta expandera med global närvaro och lokala kontor i USA och Europa.

Read more »

Olink Bioscience lanserar två nya paneler för human proteinbiomarkörforskning inom kardiovaskulär sjukdom

Press Releases   •   Oct 06, 2015 14:20 CEST

Uppsala, 6 oktober, 2015 - Olink Bioscience lanserar idag Proseek® Multiplex CVD II96x96 och Proseek Multiplex CVD III96x96, två nya paneler för humana proteinbiomarkörer som riktar sig mot ett brett spektrum av kardiovaskulära sjukdomar (CVD). Dessa paneler ersätter och utökar vår redan mycket framgångsrika Proseek Multiplex CVD I96x96-panel och möjliggör analys av 184 CVD-relaterade biomarkörer, vilket är en fördubbling av vårt panelutbud för studier inom kardiovaskulära sjukdomar. Proseek Multiplex CVD II96x96 och Proseek Multiplex CVD III96x96 kommer att vara viktiga verktyg i sökandet efter nya proteinuttrycksmönster som kan fungera som biomarkörer för att t.ex. bättre förutsäga och prognostisera kardiovaskulära sjukdomar. Dessa produkter är en del av den pågående utvecklingen av nya paneler och kompletterar de befintliga panelerna riktade mot onkologi och inflammatoriska sjukdomar.

Hjärt-kärlsjukdomar är ett växande hälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken i världen som varje år kräver massiva medicinska ingrepp. För att vända denna trend krävs, bortsett från en hälsosammare livsstil, förbättrade diagnostiska och prognostiska verktyg. Nya och relevanta proteinbiomarkörer är viktiga komponenter i dessa verktyg och därför en förutsättning för att utveckla bättre och individanpassade behandlingar. Genom att fördubbla antalet CVD-relaterade biomarkörer jämfört med den ursprungliga panelen bör dessa nya produkter ha en väsentlig inverkan på detta område.

"Vi är väldigt glada över möjligheten att erbjuda en utökad och ytterligare förbättrad lösning för identifiering av biomarkörer för kardiovaskulär forskning. Vår första CVD-panel var mycket framgångsrik och satte en hög standard för färdigvaliderade proteinbiomarköranalyser riktade mot hjärt-kärlsjukdomar. Flera intressanta resultat har publicerats med vår första CVD-panel, och många fler publikationer är att vänta. Våra nya paneler kommer att avsevärt förbättra förutsättningarna för kardiovaskulär forskning och göra det möjligt för forskare att utföra mer omfattande studier genom att mäta många fler proteinbiomarkörer samtidigt över ett bredare dynamiskt omfång än vad som tidigare varit möjligt. Vårt mål är att bli det självklara valet av partner för forskare som deltar i proteinbiomarkörstudier och vi hoppas att vi med dessa nya produkter kan bidra till en bättre förståelse för hjärt-kärlsjukdom och bättre och mer individanpassade behandlingar" säger Andrea Ballagi, VP Sales & Marketing på Olink Bioscience.

Proseek Multiplex CVD II96x96 och Proseek Multiplex CVD III96x96 är högeffektiva och multiplexa immunoassays som vardera möjliggör samtidig detektion av 92 CVD-relaterade proteiner i endast 1 mikroliter serum, plasma och många andra biologiska material. För avläsning använder Proseek Multiplex Fluidigms BiomarkTM realtids-PCR-plattform som med hög kapacitet kvantifierar 92 proteiner i 96 prover på endast några timmar. Den höga kapaciteten gör det möjligt att analysera tusentals prover per vecka, vilket dramatiskt ökar sannolikheten för forskare att hitta relevanta proteinbiomarkörer. 

Proseek Multiplex är baserad på Proximity Extension Assay (PEA) teknologin som utvecklats av Olink Bioscience. PEA bygger på antikroppspar utrustade med unika DNA-molekyler som vid inbindning till sitt målprotein kan amplifieras och läsas av med realtids-PCR. Denna dubbla igenkänningsmetod, bidrar till avläsning av många målmolekyler med exceptionellt hög specificitet. Kombinationen av hög multiplexgrad och hög datakvalitet är två viktiga fördelar som ingen annan immunoassaymetod kan matcha, vilket gör att Proseek Multiplex har stora förutsättningar att bidra till utvecklingen inom biomarkörforskning.

Endast för forskningsbruk. Får ej användas för diagnostiska ändamål.

Genom vårt engagemang för innovation, kvalitet, noggrannhet och öppenhet är vårt mål att producera unika produkter och tjänster för human proteinbiomarkörforskning och- utveckling. Våra banbrytande lösningar för robust och multiplex biomarköranalys hjälper forskare att på ett snabbare och säkrare sätt komma fram till forskningsresultat. Våra Proseek® Multiplex immunoassaypaneler möjliggör snabb, högeffektiv analys med exceptionell kvalitet och minimal förbrukning av värdefulla biologiska prover. Endast 1 mikroliter prov behövs för att analysera 92 biomarkörer samtidigt i 96 prover och genererar mer än 9 000 datapunkter för varje körning. Varje Proseek Multiplex panel är fokuserad på ett visst sjukdomsområde och innehåller 92 validerade och explorativa biomarkörer som har valts ut noga i samarbete med ledande experter på området. Alla analyser är noggrant kvalitetskontrollerade och vår datavalidering är fritt tillgänglig. Kunderna kan välja att köpa Proseek Multiplex kit för att köra analyserna själva, eller låta våra interna experter köra proverna genom vår analysservice.

Olink Bioscience har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

För mer information, besök www.olink.com.

Olink och Proseek är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Olink AB.

Kontaktinformation
Andrea Ballagi, MD, PhD, MBA
VP Sales & Marketing
Telefon: + 46-18-444 3970
E-post: info@olink.com

Uppsala, 6 oktober, 2015 - Olink Bioscience lanserar idag Proseek® Multiplex CVD II96x96 och Proseek Multiplex CVD III96x96, två nya paneler för humana proteinbiomarkörer som riktar sig mot ett brett spektrum av kardiovaskulära sjukdomar (CVD). Dessa paneler ersätter och utökar vår redan mycket framgångsrika Proseek Multiplex CVD I96x96-panel och möjliggör analys av 184 CVD-relaterade biomarkörer.

Read more »

Images & Videos , 2 videos

Contacts 1 contact

  • Press Contact
  • Marketing Communications Manager
  • Marketing Communications
  • gayarynj.ffpraijnkkeliumn@veoltkinnik.ytcoksmsy
  • +46 18 444 39 71
  • +46722518330

About Olink Proteomics

Swedish company Olink Proteomics provides innovative solutions for targeted human protein biomarker discovery.

Through our dedication to innovation, quality, rigor and transparency, Swedish company Olink Proteomics provides outstanding products and services for human protein biomarker research. We help scientists get answers quickly and confidently through robust, multiplex biomarker analysis. Olink® panels enable rapid, high-throughput analysis, with exceptional data quality and minimal sample consumption. Using just 1 µl of sample, 92 biomarkers are assayed simultaneously, with up to 96 samples run per panel. Our Proximity Extension Assay (PEA) technology enables this high level of multiplexing, as this dual recognition, DNA-coupled method provides exceptional readout specificity. Disease area-focused panels have both validated and exploratory biomarkers, selected in collaboration with leading experts, and our rigorous assay validation data is freely available. Choosing either ready-to-use kits or our Olink Analysis Service, customers get high quality data and rapid high-throughput analysis that makes the most effective use of their precious samples.

Olink Proteomics is headquartered in Uppsala, Sweden and also has an office and service laboratory for its US regional organization, based in Watertown MA.

Address

  • Olink Proteomics
  • Dag Hammarskjölds väg 52B
  • SE-752 37 Uppsala