Du har rätt till bra vård

Nyhet -

Du har rätt till bra vård

Som patient har du rätt att bli bemött med respekt av personalen i hälso- och sjukvården. Du ska få en bra vård av god kvalitet. Vårdpersonalen ska också ge dig den information du behöver för att du ska kunna vara delaktig i din vård.

Om du inte är nöjd med den vård som du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. När du klagar kan det vara bra att be om ett skriftligt svar för att i lugn och ro kunna läsa svaret och undvika missförstånd.

Flera sätt att klaga och anmäla

Det finns olika sätt att klaga om du är missnöjd med din vård. Du kan

 • klaga direkt till läkaren eller annan personal som du träffade när du sökte vård     
 • kontakta patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt landsting eller region
 • anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
 • anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO
 • göra en polisanmälan.

Patientorganisationer kan ibland hjälpa dig med att klaga. De kan många gånger bedöma vilken instans det är bäst att framföra sina klagomål till och även hjälpa till med att göra en anmälan.

Läs mer på 1177.se

Bild: Ur filmen i artikeln om du inte är nöjd med vården på 1177.se. I den får du träffa Maj som är missnöjd med det läkemedel hon har fått, men hon känner inte att hennes frågor tas på allvar.

1177 Vårdguiden är en dygnet runt-öppen tjänst från Sveriges landsting och regioner med information och tjänster för din hälsa och vård. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se. Välkommen!

Ämnen

 • Sociala frågor

Taggar

 • 1177 vårdguiden
 • råd om vård
 • sjukvårdsrådgivning
 • e-hälsa
 • klaga på vården
 • missnöjd med vården
 • rättigheter i vården
 • patientlag

Presskontakt

1177 Vårdguidens presstelefon

Presskontakt 072-450 01 45

Relaterade nyheter