Pressmeddelande -

3L MEDIA AB TECKNAR LÖPANDE SUPPORT OCH UNDERHÅLLSAVTAL

3L Media som ingår i 3L System AB (publ) har den 4 maj tecknat ytterligare ett löpande support och underhållsavtal för MBS med en av sina största kunder. Avtalet har ett årligt värde om 3,3 Mkr. MBS (Media Business Systems) är en av 3L Media AB helägd systemlösning för företag verksamma inom "gula sidor"/vägledande media. MBS finns nu installerat i över 10 länder i Europa och är den mest konkurrenskraftiga lösningen för företag inom vägledande media. Solna, 2006-05-15 För ytterligare information kontakta: Joakim Richter, VD 3L System AB (publ) / 3L Media AB Tel: 08 705 38 00 Mobil 070 441 64 70 3L SYSTEM AB (PUBL) 3L System utvecklar standardsystem för bygg-, fastighets- och mediabranschen. Utöver försäljning tillhandahåller vi kundanpassningar, installation, utbildning och support kring produkterna. Vi skall till våra kunder erbjuda tekniskt avancerade, kompletta och modulbaserade IT-lösningar för att kunderna skall uppnå konkurrensfördelar. Genom att licensiera standardsystemen till ett för marknadssegmentet dominerande antal kunder skall vi skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling såväl ur ett tillväxt- som ett systemperspektiv. 3L FÖRVALTNINGSSYSTEM AB - Utvecklar och säljer affärssystemet 3L Pro till bygg- och fastighetsbranschen. 3L MEDIA AB - Marknadsför det egenutvecklade affärssystemet MBS till företag inom vägledande media. 3L CONSULTING AB - Erbjuder specialistkompetens inom systemutveckling för Internet och Intranet. 3L System AB 3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.

Ämnen

  • Massmedia