Pressmeddelande -

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

Finansiell information januari-mars Nettoomsättningen uppgick till 14,0 Mkr (10,0), en ökning med 40 procent. Resultat före skatt uppgick till -2,2 Mkr (1,8). Rörelseresultatet uppgick till -2,2 Mkr (0,1). Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (0,03). Likvida medel uppgick till 1,3 Mkr (4,1). Sammanfattning av viktiga händelser under första kvartalet På extra bolagsstämma den 31 januari beslutades om ändring av moderbolagets firma till Wise Group AB. Namnändringen genomfördes under februari. Bolagets kortnamn för handel på Stockholmsbörsen är WISE. Samma stämma invalde Ann-Catrine Appelquist som ordinarie styrelseledamot i Wise Group AB. I mars tecknade Wise Group avtal med Connex Sverige om leverans av HR-lösning. Projektet ”Personalhandbok på nätet” ska ge Connex chefer och arbetsledare ett enhetligt och tydligt arbetssätt för personalärenden inom divisionerna Buss, Tåg och Spår. I januari lanserades produktmodulen HR Basic som är en bastjänst på engelska och som vänder sig till företag med verksamhet i flera länder och/eller företag med engelska som koncernspråk. Per den 1 januari knoppade bolaget av tjänsteområdet Office i det nybildade dotterbolaget Sign On AB. Konstruktionen av en ny teknisk plattform tillsammans med WM-data påbörjades i februari och löper enligt plan.

Ämnen

  • Ekonomi, finans